Accés obert Vols més informació?

Especialització de Comunicació interna

Objectius
 • Entendre què és la planificació estratègica des de diferents models teòrics.
 • Aprendre la terminologia bàsica de la planificació estratègica, així com les fases bàsiques d'aquesta planificació.
 • Entendre l'evolució del model de comunicació en el seu context actual.
 • Assumir els conceptes propis de la nova gestió creativa i estratègica de marca, així com el valor de les accions promocionals.
 • Incidir en la relació entre estratègia i creativitat.
 • Treballar el concepte creatiu, la seva projecció en campanya i els seus elements.
 • Entendre i saber diferenciar les tàctiques de comunicació interpersonal, les dels mitjans de l'organització, dels mitjans de comunicació i les publicitàries.
 • Saber redactar el programa de relacions públiques, amb l'agrupació d'accions i el seu calendari.
 • Saber triar els criteris d'avaluació del pla, des de les mètriques apropiades fins a la periodització i tipologies.
 • Entendre el paper actual del departament de comunicació en les organitzacions i conèixer les seves relacions en les diverses àrees i departaments, especialment amb direcció, màrqueting i recursos humans.
 • Familiaritzar l'estudiant amb les eines de comunicació emprades avui en dia en les organitzacions, per tal de determinar l'abast del missatge de comunicació volgut.
 • Capacitar l'estudiant per desenvolupar el pla de comunicació integral del seu pla d'empresa, delimitant els objectius, l'operativa i els recursos en la comunicació interna de l'organització.

Els principals resultats d'aprenentatge que se'n deriven són els següents:

 • Aplicar l'estructura d'un pla de comunicació interna.
 • Exposar arguments amb claredat i en funció del públic al qual s'adrecen.
 • Redactar textos complexos amb correcció ortogràfica i gramatical.
 • Exposar opinions pròpies sobre els conceptes treballats.
 • Utilitzar el pensament reflexiu, crític per elaborar el missatge comunicatiu.
 • Redactar textos tant per a l'exposició oral o escrita amb correcció, com per a l'adaptació dels canals i el públic al qual s'adrecen.
 • Mostrar habilitats per a la gestió del temps i els reptes.
Perfils
L'especialització de Comunicació Interna es dirigeix a graduats i professionals que vulguin completar i actualitzar la formació en l'àmbit de la comunicació institucional i empresarial, les relacions públiques corporatives i la comunicació interna.
Competències

Competències generals

 • Generació de noves idees (creativitat, iniciativa i innovació).
 • Comunicació oral i escrita.
 • Direcció i treball en equip.
 • Lideratge i presa de decisions.
   

Competències transversals

 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Comunicació eficaç, integrant idees complexes i argumentant-les de manera persuasiva.
   

Competències específiques

 • Conèixer i aplicar les capacitats directives que permetin planificar, liderar, implementar i avaluar.
 • Adquirir la capacitat de prendre decisions des d'un enfocament estratègic a partir dels resultats d'una recerca rigorosa.
 • Saber adaptar el missatge comunicatiu a les especificitats del sector en el qual opera l'organització, identificant els públics objectiu, i mitjançant els diferents canals de comunicació tradicionals i emergents.
 • Saber aplicar amb creativitat tècniques específiques de relacions públiques en funció del problema i l'oportunitat comunicativa de què es tracti en el context d'una organització.
A qui es dirigeix
Aquesta titulació està adreçada als qui vulguin dedicar-se a la comunicació corporativa, les relacions institucionals i la comunicació interna. 
Sortides professionals

El curs d'especialització busca satisfer la demanda d'un sector en expansió. Un dels objectius fonamentals consisteix a crear les condicions ideals perquè l'estudiant pugui adquirir les competències necessàries per ser capaç de desenvolupar les  funcions professionals següents:

 • Responsable de comunicació corporativa en empreses o institucions. Des d'una visió holística de la comunicació, responsable de coordinar la comunicació corporativa i institucional i la comunicació interna.
 • Responsable de comunicació interna. Responsable de fomentar la comunicació amb els treballadors i el diàleg entre totes les àrees de l'organització. 
 • Auditor/a de comunicació. Professional responsable de determinar si l'organització comunica eficaçment la seva identitat i estratègia.
 • Assessor/a de comunicació. Professional que assessora empreses sobre com s'ha de desenvolupar l'estratègia de comunicació corporativa.

Matrícula oberta

Fracciona el pagament en quotes

Matricula't
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Juntament amb:

Amb la col·laboració de:


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.