Accés obert Vols més informació?

Especialització de Comunicació de Crisi i Habilitats Directives

Objectius

Els principals resultats d'aprenentatge que se'n deriven són els següents:

 • Identificar les fortaleses i les febleses d'una organització des d'una perspectiva comunicativa i de reputació.
 • Elaborar un pla de crisi per adaptar les accions comunicatives a una situació de crisi.
 • Organitzar i gestionar les dinàmiques d'un comitè de crisi.
 • Aplicar tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació.
 • Adaptar els llenguatges específics dels mitjans/suports i dels públics objectius.
 • Aplicar les claus bàsiques de la comunicació en l'ús de la llengua.
Perfils
Aquest programa es dirigeix als perfils professionals que exerceixen o aspiren a exercir responsabilitats comunicatives que requereixin coneixements sobre la identificació de públic, la selecció de canals i l'elaboració de missatges. També als professionals que exerceixen en gabinets de premsa i que desitgen anar més enllà d'aquesta funció i abastar altres aspectes que influeixen en la reputació de les organitzacions.
Competències
 • Comunicar de manera eficaç, integrant idees complexes i argumentant-les de manera persuasiva.
 • Organitzar i planificar.
 • Liderar i prendre decisions.
 • Conèixer i aplicar les capacitats directives que permetin planificar, liderar, implementar i avaluar plans de comunicació corporativa.
 • Identificar les dinàmiques dels mass media i els social media per dissenyar, dirigir i implementar accions de gabinet de premsa aplicant una expressió oral i escrita correcta.
 • Aplicar sistemes d'avaluació de la reputació (offline i online) d'empreses i institucions, detectant possibles conflictes potencials (issues management) per elaborar, dirigir i gestionar plans de comunicació de crisi.
 • Adquirir la capacitat per prendre decisions des d'un enfocament estratègic a partir dels resultats d'una recerca rigorosa.
 • Saber aplicar de manera creativa tècniques específiques de relacions públiques segons el problema i/o oportunitat comunicativa que cal resoldre en el context d'una organització.
A qui es dirigeix
Aquesta titulació està adreçada als qui vulguin dedicar-se a la comunicació corporativa, les relacions institucionals, la comunicació interna o comunicació de portaveus en les organitzacions.
Sortides professionals
 • Responsable de comunicació corporativa en empreses o institucions. Des d'una visió holística de la comunicació, és el responsable de coordinar la comunicació corporativa i institucional i la comunicació interna.
 • Responsable de comunicació interna. Responsable de fomentar la comunicació amb els empleats i el diàleg entre totes les àrees de l'organització.
 • Cap de premsa. Responsable de les relacions de l'organització amb els mitjans de comunicació.

Matrícula oberta:
últims dies

Fracciona el pagament en quotes

Matricula't
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Sessió informativa

28 de febrer (presencial), 18:30h


Si voleu més informació de la titulació podeu assistir a la sessió informativa que es durà a terme a UOC 22@, Rbla. Poble Nou 156 de Barcelona.Inscripcions sessió presencial


Amb la col·laboració de:


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.