Accés obert Vols més informació?

Diploma de Postgrau de Reptes Filosòfics Contemporanis

Objectius

El postgrau té per objectiu formar professionals que siguin capaços d'explorar i afrontar amb rigor els grans reptes del món contemporani, com ara els que obre i planteja la tecnociència (robòtica, digitalització, intel·ligència artificial i singularitat tecnològica, futur del treball, transhumanisme i posthumanisme, etc.), els reptes mediambientals, la legitimitat dels sistemes polítics i altres qüestions importants com la bioètica (i els problemes deontològics que se'n deriven), la migració, el populisme, la postveritat o les diferències (i desigualtats) socials.

Perfils

El perfil dels estudiants als quals s'adreça aquest postgrau són professionals i persones procedents de diferents àmbits disciplinaris que, en les seves pràctiques diàries, s'enfronten a alguns dels reptes globals contemporanis o a les seves múltiples derivacions locals.

Aquest programa s'adreça a totes les persones que volen adquirir les competències necessàries per utilitzar el pensament filosòfic com a eina privilegiada per abordar alguns dels reptes socials contemporanis, qüestionant els plantejaments convencionals, els supòsits habituals o les formulacions estàndard d'aquests problemes, i ampliar així els coneixements, els sabers i les competències que hagin adquirit en la formació anterior.

Competències
 • Fer judicis a partir de l'anàlisi d'un objecte d'estudi (a) basant-se en criteris comunicables, (b) tenint en compte el context (altres persones, idees o converses), (c) de manera autocorrectiva i autocrítica i (d) que generin aportacions creatives i originals.
 • Desenvolupar habilitats per presentar i explicar resultats de recerca produint textos clars, cohesionats, estructurats adequadament, normativament correctes i formalment coherents, argumentant idees complexes de manera persuasiva, utilitzant amb seguretat i precisió la terminologia relativa a la filosofia, fent servir correctament la bibliografia pertinent i integrant les citacions en la pròpia argumentació.
 • Identificar i reconèixer les perspectives filosòfiques, els marcs teòrics i conceptuals, que ens poden ajudar a comprendre els reptes globals de l'actualitat.
 • Qüestionar i valorar críticament la formulació dels problemes i interrogants que se'ns plantegen, construint noves preguntes o definint punts de vista alternatius amb les eines i les aproximacions que ens ofereix la filosofia.
 • Analitzar críticament textos filosòfics extraient i discutint els seus arguments fonamentals i les aportacions originals i aplicar-les a l'anàlisi de fenòmens socials, polítics, culturals, científics i mediambientals de l'actualitat.
 • Valorar críticament les implicacions sobre la condició humana dels nous corrents ideològics, morals, polítics, econòmics, científics i tecnològics que actuen en el món contemporani.
A qui es dirigeix
 • Llicenciats, diplomats i graduats en les diverses disciplines de les ciències naturals, humanes i socials que volen aprofundir en la seva formació.
 • Professionals i tècnics de diversos sectors que necessiten, a causa de la seva activitat professional, una millor comprensió del món contemporani i de la seva complexitat, i també l'adquisició de les eines analítiques per desenvolupar-la.
 • Professors i docents que vulguin actualitzar la seva formació davant els nous reptes del món contemporani.
 • Professionals i tècnics de qualsevol sector econòmic i també del món polític que vulguin millorar, fins i tot a nivell d'especialització, els seus coneixements filosòfics, sense una orientació professional precisa i amb l'objectiu d'ampliar la seva formació personal.
 • Estudiants que es vulguin orientar cap a una formació en la recerca en el camp de la filosofia i les humanitats en general.
Sortides professionals

El programa s'orienta a millorar i complementar l'activitat professional que ja desenvolupin els estudiants.

Propera matrícula:
maig 2023

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.