Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Filosofia per als Reptes Contemporanis

El màster online de Filosofia per als Reptes Contemporanis de la UOC proporciona les eines conceptuals i metodològiques pròpies del pensament crític i filosòfic, per poder estudiar i aprofundir en l'anàlisi i la comprensió dels reptes socials, ambientals i polítics del món actual. Aquest màster es recolza en una concepció de la filosofia com a pràctica que desplaça els límits del que és visible i pensable en cada moment històric i en cada context social.

Crèdits: 60 ECTS

Inici: 18 octubre 2023

Títol: Filosofia per als Reptes Contemporanis

Per què estudiar el màster universitari de  Filosofia per als Reptes Contemporanis de la UOC?

Estudiar aquest màster et permetrà:

  • Ser capaç d'explorar i fer front als grans reptes del món contemporani: els desenvolupaments tecnocientífics, els reptes ambientals i ecològics o els sociopolítics des d'una aproximació reflexiva.
  • Aprofundir en l'anàlisi i exploració dels reptes socials, ambientals i polítics del nostre món.
  • Reflexionar sobre el desajust actual entre allò real i allò possible, entre els fets i els valors, entre allò que sabem i allò que no sabem, realitzant construccions de nous conceptes que obrin la possibilitat d'abordar problemes comuns des d'angles diferents.
Titulació oficial

El màster universitari de Filosofia per als Reptes Contemporanis és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Proper accés:
abril 2023

Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament
fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Els reptes contemporanis

Sessió informativa

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.