Accés obert Vols més informació?

Diploma de Postgrau de Literatura Contemporània

Objectius
 • Comprendre i situar el paper de la literatura en la configuració del món contemporani.
 • Conèixer la literatura del segle XX des d'una perspectiva interdisciplinària i comparativa.
 • Comprendre la naturalesa de la literatura com a representació del món i a la vegada com un element central en la cultura contemporània que contribueix a la construcció d'aquest.
 • Entendre la naturalesa central de la literatura en les cultures modernes una vegada s'ha completat el procés d'alfabetització.
 • Analitzar la literatura com a element constructor d'identitats.
Perfils
 • Graduats, llicenciats o diplomats en qualsevol branca de les ciències humanes o socials, així com persones amb interès i formació bàsica en el món de la literatura.
 • Professionals del món de les institucions culturals que vulguin aprofundir els seus coneixements en aquest àmbit.
 • Llicenciats o graduats en Filologia, Llengua i Literatura que vulguin adquirir una formació específica de caràcter més transversal abans d'iniciar estudis més avançats que els puguin portar a adquirir competències en recerca.
 • Persones que, per raons personals, sentin fascinació pel món de la literatura i que, disposant de coneixements bàsics, vulguin adquirir un coneixement més aprofundit de la literatura contemporània.
 • Professors de literatura d'ensenyament obligatori i secundari.
 • Programadors de centres culturals.
 • Responsables de biblioteques o programes d'extensió de la lectura.
 • Professionals del sector editorial.
Competències
 • Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Capacitat d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Capacitat de comunicar conclusions i coneixements a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Adquirir una expressió escrita per a la vida acadèmica i professional.
 • Valorar críticament els objectes d'estudi de les disciplines humanístiques i les idees i els judicis, propis i aliens, sobre aquests objectes, a partir del coneixement dels debats i problemàtiques en el si d'aquestes disciplines.
 • Descriure i analitzar els processos culturals en la societat contemporània.
 • Analitzar críticament textos de diversa índole, imatges, discursos i pràctiques culturals.
 • Identificar, reconèixer i problematitzar el desenvolupament de les tradicions literàries occidentals en tota la seva complexitat, així com analitzar les relacions entre literatura i subjectivitat i entre la representació literària i els fenòmens associats amb l'espai (nació, ciutat, frontera, exili).
Sortides professionals
 • Institucions culturals.
 • Mitjans de comunicació.
 • Educació.
 • Indústries de creació de continguts.
 • Sector editorial.

Matrícula oberta

10% de dte. per matrícula anticipada fins al 5 de juliol

Fracciona el pagament en quotes

Matricula't
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula anticipada


10% de dte fins al 5 de juliol inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.