Accés obert Vols més informació?

Màster universitari d'Humanitats: Art, Literatura i Cultura Contemporànies

El màster universitari en línia d'Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies de la UOC és una titulació d'estudis avançats que aprofundeix en el coneixement de la cultura humanística, la literatura i les arts contemporànies, permet a l'estudiant comprendre la complexitat del món actual i donar resposta als nous reptes que planteja el segle XXI.

Crèdits: 60 ECTS

Inici: 22 març 2023

Títol: Humanitats: Art, Literatura i Cultura Contemporànies

Per què estudiar el Màster universitari d'Humanitats: Art, Literatura i Cultura contemporànies?

Aquest màster d'Humanitats online ofereix: 

  • La possibilitat d'incorporar-se a l'ampli ventall de professions vinculades a la creació de continguts culturals i la comunicació.
  • Potencia el desenvolupament del pensament crític, la reflexió i l'adaptabilitat a nous contextos socials.
  • Facilita noves eines per repensar el significat i trobar solucions als problemes tant a l'àmbit professional com al personal.
  • Capacita per adaptar-se des d'una perspectiva crítica als nous perfils professionals que exigeixen els àmbits de la cultura, les institucions, l'economia, i la comunicació.
  • Obre la possibilitat d'iniciar una activitat de recerca interdisciplinària.
Titulació oficial

El màster universitari d'Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Accés obert

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada

Fins a un 8% de dte en graus i màsters universitaris si et matricules fins al 15 de desembre inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Testimonial del programa

Sessió informativa

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.