Accès obert Vols més informació?

Protocol Empresarial i Oficial

Especialització

En aquest programa s'estableix un marc conceptual i funcional que permet ubicar cada activitat cerimonial en el seu context i, segons l'emissor, els objectius i el públic, permet realitzar una planificació estratègica i indicar unes tècniques de gestió i funcionament que ens condueixin a culminar-la amb èxit.

Crèdits: 11 ECTS

Data: 17 octubre 2018

Títol: Protocol Empresarial i Oficial

Idioma: castellà

Les organitzacions, entre elles les empreses, tenen la necessitat de comunicar amb uns objectius diferents als del màrqueting, la publicitat o el periodisme: han de crear, gestionar i millorar les relacions amb el seu públic. Per aconseguir-ho, una de les estratègies més antigues, efectives i rendibles ha estat i és l'organització d'actes o esdeveniments, en els quals el cerimonial permet sistematitzar-los i el protocol és la tècnica de gestió de públic que apliquem quan hi ha autoritats o institucions de l'estat.

La ubicació dels convidats, l'ordre de les banderes o l'etiqueta que cal seguir són instruments que ens permeten gestionar la presència pública organitzacional i les relacions d'una organització amb el seu univers i els stakeholders per tal d'assolir els nostres objectius.

A més, en aquest curs també es tracten els actes oficials, que són aquells que promouen les institucions públiques i els seus organismes autònoms, i que es diferencien de la resta per l'obligatorietat d'observar determinades normatives que s'hi han d'atendre.

El protocol oficial es basa en la legislació existent en el protocol d'Estat, entenent-se com el conjunt de normes dictades des de les institucions públiques (lleis, reials decrets, decrets, reglaments i manuals dictats des d'institucions reconegudes) i costums i tradicions que a causa de la seva dilatada existència han passat a tenir la consideració de norma o rang de llei, i l'àmbit d'aplicació dels quals se circumscriu exclusivament al total de les institucions públiques d'un país.

Aquest programa forma part del màster universitari en Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments.

Pròxima matrícula:

Juny 2018
Per als cursos que inicien docència al setembre/octubre

Desembre 2018
Per als cursos que inicien docència al febrer/març

Consulta el procés de matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324