Accès obert Vols més informació?

Convalidacions Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS)

La UOC ofereix la possibilitat de convalidar crèdits als estudiants que tenen un cicle formatiu de grau superior (CFGS). Consulteu si el cicle formatiu que heu fet consta entre els que permeten aquesta convalidació i quines són les assignatures que podeu convalidar en cursar el vostre grau

+ Exemple de convalidacions CFGS (Grau de Comunicació)

Reconeixement acadèmic de l'experiència professional

La UOC ofereix la possibilitat de reconèixer algunes assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional que es demostri. Per a obtenir aquest reconeixement, s'ha de sol·licitar el reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), un tràmit en què cal acreditar documentalment aquest bagatge professional.

D'aquesta manera, es pot convalidar fins al 15% dels crèdits de la titulació, segons les taules que els estudis han definit per a aquest reconeixement.

 

Qui pot demanar el RAEP?

Podeu demanar el reconeixement acadèmic de l'experiència professional als estudiants o als futurs estudiants d'un grau, màster universitari o postgrau en el marc de l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES), d'acord amb les taules de reconeixement aprovades per a cada titulació.

 

Estudis que reconeixen l'experiència professional

Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació

 

Estudis de Dret i Ciència Política

 

Estudis d'Arts i Humanitats

 

Estudis d'Economia i Empresa

 

Estudis de Ciències de la Informació i Documentació

 

Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació

 

Estudis de Ciències de la Salut

 

Per a saber els detalls dels reconeixements del RAEP, ompliu el formulari Necessites més informació?i contactarem amb vosaltres. Si ja heu demanat l'accés a la titulació, els podeu consultar al tutor o la tutora.

Com convalidar els teus estudis

Reconeixement experiència professional

Oferta formativa