Pla d'Actualització: Llicenciatura Publicitat i Relacions Públiques

Amb motiu de l'extinció del 2n Cicle de la llicenciatura de Publicitat i Relacions Públiques (LRU), la UOC ha creat un pla d'Actualització per aquest estudi, específicament adreçat als estudiants que no tenen la possibilitat d'obtenir el títol abans de la data definitiva d'extinció.

Què és?
A qui s'adreça?

A estudiants de la llicenciatura de Publicitat i Relacions Públiques (LRU) de la UOC que:

  • No tenen la possibilitat d'obtenir el títol abans de la seva data definitiva d'extinció
  • Que tinguin superada almenys una de les assignatures LRU d'algun dels títols que formen part d'aquest Pla d'Actualització.
Què s'aconsegueix?
  • Actualitzar i ampliar els coneixements.
  • Aprofitar el bagatge previ per obtenir un títol universitari de tècnic en l'àmbit de la comunicació corporativa, la publicitat o les relacions públiques.
  • Homologació de les assignatures d'aquests títols en el marc del nou Grau de Comunicació, titulació oficial adaptada a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

Tècnic en Comunicació corporativa

Tècnic en Comunicació corporativa

Sistemes i processos de les relacions públiques

Tècniques de relacions públiques

Comunicació política i institucional

Comunicació de crisi

Inici de docència: febrer 2018.
Matrícula oberta

La comunicació corporativa i les relacions públiques constitueixen funcions estratègiques de les organitzacions. Cada cop més es necessiten professionals capaços de gestionar la comunicació entre les organitzacions i els diferents públics que conformen el seu entorn.

El títol de Tècnic en Comunicació Corporativa ofereix una visió especialitzada de rol, les estratègies, les eines i els camps d'aplicació de la comunicació corporativa i les relacions públiques, com són, entre d'altres, l'organització d'esdeveniments, la comunicació institucional o la gestió estratègica de la comunicació de crisi.

Alguns dels camps professionals on es projecta aquesta formació són: la consultoria externa en relacions públiques, la direcció de la comunicació en el si d'una empresa o institució, el community management (gestió de comunitats virtuals), la gestió de la reputació, les relacions institucionals i els gabinets de premsa independents o integrats.

Tècnic en Creació Publicitària

Tècnic en Creació Publicitària

Creativitat publicitària I

Introducció a la publicitat

Comunicació persuasiva en mitjans digitals

Inici de docència: febrer 2018.
Matrícula oberta

En els últims anys la publicitat ha experimentat una revolució espectacular. L'evolució tecnològica ha creat noves oportunitats i nous perfils 360° en el marc d'una visió de la comunicació publicitària com un procés actiu, dinàmic i en constant evolució.

El títol de Tècnic en Creativitat Publicitària constitueix una formació especialitzada que habilita a l'aplicació professional dels coneixements, tant teòrics com pràctics, d'una de les parts més importants dins de la professió publicitària: la creativitat.

És una formació que aporta coneixements fonamentals per a les persones que vulguin orientar la seva carrera professional cap a la creativitat publicitària i, sobretot, que vulguin adaptar-se a les noves realitats del mercat publicitari, adquirint un coneixement útil i actualitzat de les aplicacions i tècniques publicitàries més recents.

Tècnic en Gestió Publicitària

Tècnic en Gestió Publicitària

Fonaments de la planificació de mitjans

Direcció de comptes

Introducció a la publicitat

Inici de docència: febrer 2018.
Matrícula oberta

El planner constitueix en l'actualitat una figura fonamental de la comunicació publicitària. És el responsable de la planificació estratègica i creativa que tracta de canalitzar i orientar el plantejament de la comunicació comercial i persuasiva. La missió del planner, per tant, ha de ser la d'assegurar que els esforços creatius s'orientin en la direcció correcta, així com facilitar les eines perquè l'exploració creativa sigui més eficaç.

El títol de Tècnic en Gestió Publicitària aporta els coneixements i les competències fonamentals per als professionals que vulguin dedicar-se a la planificació i a la gestió estratègica de la publicitat, sigui en el marc d'una agència de mitjans, d'una agència publicitària, d'un institut de recerca de mercats, d'una consultora de comunicació, del departament de màrqueting d'un anunciant, entre d'altres.

Tècnic en Publicitat i Relacions Públiques

Tècnic en Publicitat i Relacions Públiques

Sistemes i processos de la publicitat

Sistemes i processos de les relacions públiques

Règim Jurídic de la comunicació

Pensament Creatiu

Inici de docència: febrer 2018.
Matrícula oberta.

Cada vegada més les organitzacions requereixen professionals vinculats a l'activitat comunicativa amb coneixements especialitzats del rol, les estratègies, les eines i els camps d'aplicació de la Publicitat i les Relacions Públiques.

El títol de Tècnic en Publicitat i Relacions Públiques aporta les habilitats i competències per al desenvolupament de les funcions de creativitat, disseny, producció, gestió de projectes i campanyes publicitàries i/o corporatives. Està dirigit a totes aquelles persones que vulguin dedicar-se al món de la comunicació com a gestor de projectes, assessor de relacions públiques, creatiu i analista en agències de publicitat o de relacions públiques.

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE