Presentació

En l'assignatura Temes actuals de l'empresa s'aborden dues temàtiques relatives a la gestió empresarial de rellevància creixent en el context actual. Una d'elles fa referència a l'efecte de les xarxes i els social media sobre la gestió de les empreses i, l'altra, a la necessitat d'adoptar i desenvolupar una estratègia socialment responsable i alhora rendible.

Crèdits: 6 ECTS

Inici: 18 setembre 2019

A més a més, i amb caràcter transversal a les dues temàtiques, es posa un especial interés en l'estudi de l'economia col·laborativa o sharing economy.

Objectius i competències

Les competències transversals que es treballen i avalúen de manera específica en aquesta assignatura són:

 • Capacitat per a interpretar i avaluar la informació de manera crítica i sintètica.
 • Capacitat per a analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima. 
 • Capacitat per a treballar en equip i virtual en entorns multidisciplinaris. 

I la competència específica:  Capacitat per a valorar críticament situacions empresarials concretes i establir possibles evolucions d'empreses i mercat.

Continguts

1. Les xarxes socials i el seu impacte en  la gestió de l'empresa actual i en concret en  els següents aspectes:

 • El model de negoci i en la definició i redefinició de la seva estratègia.
 • La identitat corporativa i la seva reputació.
 • La manera de gestionar i dirigir els equips, de captar talent.
 • De captar fons financers i recursos.
 • La gestió del coneixement i del capital organitzacional.
 • La manera d'innovar.
 • De "dialogar/conversar" amb els clients,
 • De conversar amb els proveïdors, els distribuïdors, els col·laboradors i la societat en el seu conjunt. 

2. La Responsabilitat Social de les Empreses (RSE) amb l¿objectiu de fer possible una estratègia responsable i que sigui rendible. En aquest sentit es tracta de:

 • Establir clarament què s'entén per RSE.
 • Conèixer quins són els principals àmbits d'actuació de la RSE.
 • Identificar bones pràctiques en cadascun dels eixos d'actuació de la RSE.

 3. Economia col·laborativa (sharing economy). En concret, s'aportaran elements d'anàlisi i reflexió per:

 • Identificar quines són les principals aportacions de l'economia col·laborativa.
 • Identificar els principals riscos.
 • Analitzar bones pràctiques.

Requisits previs

Pots matricular-te de les assignatures d'aquests títols si:

 • Has superat com a mínim una de les assignatures incloses en el títol propi.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Professorat

M. Jesús Martínez

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Emplena el formulari de matrícula al que podràs accedir des de la part superior de la pàgina.

Accés al campus

Si no recordes les claus d'accés al campus virtual, les pots recuperar des del següent enllaç.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 • TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 210,00 €

Propera matrícula:
febrer 2019

Inici de docència: setembre 2019

Informació de preu i matrícula