Presentació

L'assignatura Ús de Sistemes d'Informació a les Organitzacions (USIO) té un enfocament deductiu; això és, a través de l'estudi i treball sobre casos s'analitza l'impacte de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) en les organitzacions. Aquest enfocament permet establir conclusions i interpretacions la finalitat de les quals és la comprensió de l'ús eficient de les TIC en la gestió i la presa de decisions empresarials.

Crèdits: 6 ECTS

Inici: 20 febrer 2019

Idioma: català

L'assignatura es basa en la resolució d'un cas al llarg del quadrimestre mitjançant treball en grups interdisciplinaris. Els estudiants dels Graus d'Enginyeria Informàtica (GEI), i d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE), compartiràn un espai de treball en el qual desenvoluparàn totes les activitats de l'assignatura. Aquest punt és molt important i l'alumne l'ha de considerar abans de la matrícula. A diferència d'altres assignatures en les que hi ha un material detallat sobre el que treballar per una avaluació posterior, USIO no té un material el qual l'estudiant hagi d'estudiar en sentit clàssic.

Cal formar un grup i aquest ha de treballar sobre l'enunciat d'un cas amb continguts de sistemes d'informació empresarials. El desenvolupament ha de ser col·laboratiu i encara que es donin unes lectures recomanades, s'han de fer també cerques a internet o altres fonts, plantejant una solució coherent i argumentada. No es pot pensar que hi ha "la solució" a l'estil d'un exercici de matemàtiques, hi ha varies possibles i el consultor valorarà les diferents alternatives amb uns criteris preestablerts (s'indiquen com part de l'enunciat). Sovint la dinàmica de treball de grup és complexa i en aquest sentit és molt important formar un grup cohesionat i amb ganes de treballar des del principi.

Continguts

Els continguts de l'assignatura s'organitzen per Fites:

FITA 1 Lectura, comprensió del cas i innovació digital

 • Comprendre el cas de forma global.
 • Estudiar el nou model de negoci de la transformació digital possible en SchuhFabrik.
 • Formar un grup multidisciplinari per a la resolució de la resta de Fites.
 • Comprendre l'ús de l'eina per a treball en grup Google Apps
 • A més, si t'apuntes al Backlog, començar a conèixer Trello.

FITA 2 Oportunitats trencadores de la tecnologia IoT aplicada a un negoci tradicional

 • Detectar les oportunitats de IoT (Internet of Things) en SchuhFabrik i identificar les solucions necessàries per dur-ho a terme (Focus Objectes Intel·ligents).

FITA 3 Identificar els processos a redissenyar o crear pel canvi del model de negoci en la Transformació Digital

 • Identificar què processos revisar o modelar per a la nova organització (Focus Processos)

FITA 4 Explotació de les ingents quantitats d'informació disponibles en una empresa digital

 • Explotació de les dades recollides, explotació i analítica per detectar comportaments (Focus Dades)

FITA 5: Intel·ligència operativa del negoci

 • Analítica i aprenentatge Cognitiu (Focus Cognitiu)

Requisits previs

Pots matricular-te de les assignatures d'aquests títols si:

 • Has superat com a mínim una de les assignatures incloses en el títol propi.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Materials

El material de l'assignatura es facilita en format Wiki que trobareu en l'apartat de Recursos de l'aula.

Aquesta assignatura no disposa de material en paper, tan sols web, el motiu és que es tracta d'una assignatura de caràcter "especial". USIO no pot utilitzar un material estable ja que canvia cada semestre: en efecte, cada semestre es proposen casos diferents. Per aquest motiu no seria viable disposar d'un material estable i en paper. Per altra banda, la pròpia estructura del material (cas) -estructura de fites que s'han de resoldre conjuntament amb lectures associades i enllaços web, etc.- facilita que el material s'adapti molt millor al format web que al paper.

A més, els consultors podran proposar un conjunt de lectures complementàries per mitjà del Tauler de l'aula que us proporcionaran més informació sobre la temàtica que es planteja.

Per a realitzar les tasques de treball en grup s'utilitzaran les eines Google.

Professorat

Professor responsable de l'assignatura: Atanasi Daradoumis Haralabus

Professors col·laboradors: Alberto Prunera Fernandez Montejo , Isidre Fàbregues Aladren , Montserrat Pallares Serra i Pedro Robledo Jiménez

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Emplena el formulari de matrícula al que podràs accedir des de la part superior de la pàgina.

Accés al campus

Si no recordes les claus d'accés al campus virtual, les pots recuperar des del següent enllaç.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 • TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 210,00 €

Matrícula oberta

Inici de docència: setembre 2019

Informació de preu i matrícula