Presentació

Aquesta assignatura constitueix una introducció a la gestió orientada al funcionament de les persones que presten el seu treball a l'empresa.

Crèdits: 6 ECTS

Inici: 20 febrer 2019

Allò que normalment es denomina direcció de personal o direcció de recursos humans. Com que es tractar d'una introducció, se centra a definir-ne els conceptes bàsics, descriure'n les eines imprescindibles i discutir-ne els principis fonamentals, a fi que aquesta gestió n'obtingui uns resultats satisfactoris. La complexitat és un dels trets definitoris d'aquest àmbit, perquè l'objecte d'estudi són persones, que responen de manera diferent a uns mateixos estímuls, sobre els quals l'organització no podrà mai exercir un control absolut. A aquesta complexitat s'hi afegeix una altra característica: la inclusió de l'element satisfacció en la definició dels resultats empresarials. La teoria que presentem en aquesta assignatura està fonamentada en un nombre ampli de recerques científiques, articles i llibres.

Objectius i competències

Els objectius de l'assignatura són:

 1. Iniciar-se en l'origen de la funció de gestió de recursos humans i com aquesta s'insereix en la gestió de l'empresa.
 2. Qüestionar-se la dicotomia personal - recursos humans i indicar els reptes actuals de la tasca de gestionar persones.
 3. Adquirir una visió general dels aspectes relatius al comportament humà que afecten el funcionament empresarial.
 4. Descriure les tasques o activitats que porten a terme els responsables de la gestió dels recursos humans de les empreses i organitzacions en general.
 5. Conèixer els agents de les relacions laborals i quins són els seus àmbits d'operació depenent dels estils de gestió empresarial.

Les competències de l'assignatura són:

 1. Capacitat per a entendre el funcionament de l'economia i els seus agents i institucions, amb un èmfasi especial en el comportament empresarial.
 2. Capacitat per a exercir eficientment tasques d'administració i gestió, en qualsevol àrea de valor d'una empresa o organització.
 3. Capacitat per a l'orientació a resultats, per mitjà de la satisfacció de les necessitats dels clients interns i externs.

Continguts

 • La funció de gestionar persones: què és? D'on ve? On va?
 • Comportament humà a l'organització
 • Activitats de la funció de personal
 • Relacions laborals

Requisits previs

Pots matricular-te de les assignatures d'aquests títols si:

 • Has superat com a mínim una de les assignatures incloses en el títol propi.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Materials

Els materials didàctics d'aquesta assignatura consten d'apunts en suport paper i en format web, material complementari en web i recursos en xarxa.

Professorat

Natàlia Cugueró Escofet

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Emplena el formulari de matrícula al que podràs accedir des de la part superior de la pàgina.

Accés al campus

Si no recordes les claus d'accés al campus virtual, les pots recuperar des del següent enllaç.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 • TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 212,00 €

Matrícula oberta

Inici de docència: setembre 2019

Informació de preu i matrícula