Presentació

La ciència econòmica desenvolupa "teories" que intenten explicar quin és el comportament econòmic de les persones i les organitzacions i de quina manera aquests comportaments determinen els fets econòmics.

Crèdits: 6 ECTS

Inici: 20 febrer 2019

Cada vegada és més important entendre com funcionen els mercats i què hi ha al darrere del comportament i de les decisions que prenen els agents econòmics. Aquesta assignatura ens introdueix al coneixement dels conceptes microeconòmics principals mitjançant una metodologia basada en la interactivitat i l'aprenentatge progressiu.

Objectius i competències

Els objectius de l'assignatura són:

 1. Comprendre la significació dels principals conceptes econòmics que determinen l'evolució dels mercats i el comportament dels agents econòmics.
 2. Comprendre en quins motius basen les seves decisions els consumidors.
 3. Analitzar com els canvis en els preus o en la renda modifiquen les decisions dels consumidors.
 4. Identificar quins factors determinen les decisions de producció de les empreses.
 5. Conèixer les diferents estructures possibles de mercat.
 6. Conèixer com els canvis en la intensitat de la competència afecten les decisions de producció i la determinació dels preus per part de les empreses.
 7. Entendre les causes per les quals intervé el sector públic en els mercats i identificar els instruments que utilitza habitualment.
 8. Comprendre el funcionament dels mercats de treball i capital i saber identificar quines causes alteren l'evolució de la seva demanda i oferta.

Les competències de l'assignatura són:

 1. Capacitat per a entendre el funcionament de l'economia i els seus agents i institucions, amb un èmfasi especial en el comportament empresarial.
 2. Capacitat per a generar coneixement econòmic rellevant a partir de dades, aplicant els instruments tècnics pertinents.

Continguts

 • Demanda i oferta
 • Comportament del consumidor
 • L'empresa
 • Estructura de mercat
 • El sector públic
 • Mercats de factors

Requisits previs

Pots matricular-te de les assignatures d'aquests títols si:

 • Has superat com a mínim una de les assignatures incloses en el títol propi.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Materials

Els materials didàctics d'aquesta assignatura consten d'apunts en suport paper i en format web, i recursos en xarxa.

Professorat

Pau Cortadas Guasch

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Emplena el formulari de matrícula al que podràs accedir des de la part superior de la pàgina.

Accés al campus

Si no recordes les claus d'accés al campus virtual, les pots recuperar des del següent enllaç.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 • TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 212,00 €

Matrícula oberta

Inici de docència: setembre 2019

Informació de preu i matrícula