Presentació

L'assignatura Logística adopta un enfocament global, d'acord amb la visió de la Logística Integral, emfatitzant, per tant, el seu caràcter estratègic. Aquest enfocament és imprescindible en un entorn empresarial com l'actual caracteritzat per la competitivitat, la globalització de l'economia, el outsourcing, la flexibilitat productiva i la fabricació de la varietat.

Crèdits: 6 ECTS

Inici: 20 febrer 2019

La logística s'ha convertit en el factor clau d'èxit de moltes empreses, ja que és una font d'avantatges competitius. La logística es pot convertir en un avantatge competitiu, ja que podem optimitzar el flux de materials i el cost de manipulació d'aquests, i agilitar el servei i el nivell de fiabilitat. Per a aconseguir això no sols s'ha d'entendre la logística com distribució física sinó també com un concepte més global, que integri l'aprovisionament (i les relacions amb els proveïdors), la producció i la distribució física.

D'aquesta concepció se'n deriva el concepte de Logística integral que queda emmarcat en una visió global dels aprovisionaments, la gestió de magatzem i la distribució, totes elles activitats bàsiques de la cadena de valor definida per Michael Porter. La logística integral no és sols el flux de materials sinó també el flux d'informació des de les fonts de subministrament fins a situar el producte en el punt de venda d'acord amb els requeriments dels clients i amb els mínims costos possibles.

Continguts

Els continguts de l'assignatura de logística s'estructuren en quatre mòduls: Introducció als conceptes bàsics de la logística, la funció de compres i aprovisionaments, logística de distribució i gestió de magatzems.

 

El mòdul 1, Introducció als conceptes bàsics de la logística, estableix el marc conceptual de l'activitat logística de l'empresa per a, a continuació, tractar el tema de la logística com a avantatge competitiu de l'empresa i analitzar, seguidament, la concepció coneguda com a logística integral, concepte que inclou els processos d'aprovisionament, producció i distribució de l'empresa. El mòdul finalitza amb una reflexió entorn del futur de la logística.

 

El mòdul 2, la funció de compres i aprovisionaments, s'inicia amb una exposició dels conceptes fonamentals de la funció de compres per a, a continuació, tractar l'evolució del model de gestió de compres. Per finalitzar el mòdul s'estudia el procés de negociació i les seves principals característiques.

 

En relació amb el mòdul 3, logística de distribuciógestió del transport i logística internacional aquest mòdul s'estructura en tres parts. La primera fa referència a la logística de distribució considerada un aspecte estratègic de les empreses per la seva contribució a la satisfacció dels clients. La segona part parla de la gestió del transport que, en el entorn actual de globalització, ha passat a ser una baula fonamental dins de la cadena logística i, la tercera tracta els aspectes principals relacionats amb la logística internacional ja que a l'actualitat el mercat de les empreses és el món. El coneixement de l'operativa internacional les ajudarà a l'optimització de beneficis i a la minimització dels riscos logístics.

 

En el mòdul 4, Introducció a la gestió de magatzems, s'expliquen les principals operacions que es duen a terme en un magatzem, el equips que hi podem trobar, així com l'evolució tecnològica que han sofert al llarg del temps, dedicant un apartat específic als magatzems automàtics i al procés de picking així com a la improtància dels sistemes de informació dins de la gestió dels magatzems.

 

Finalment en el mòdul 5, SCM, e-commerce i logística inversa, veurem com el concepte de gestió de la cadena de subministrament (SCM) entesa com la consideració de les funcions d'aprovisionament, producció, emmagatzematge, preparació de comandes i transport, inclosa també la logística inversa, com a part d'un tot i que per tant, les empreses que volen anar més enllà en l'àmbit logístic, han de gestionar totes aquestes funcions de manera conjunta. A més, en aquest mòdul es veurà també com el comerç electrònic ha afectat a l'àmbit logístic de les empreses en els últims anys.

Requisits previs

Pots matricular-te de les assignatures d'aquests títols si:

  • Has superat com a mínim una de les assignatures incloses en el títol propi.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Professorat

Marta Viu Roig

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Emplena el formulari de matrícula al que podràs accedir des de la part superior de la pàgina.

Accés al campus

Si no recordes les claus d'accés al campus virtual, les pots recuperar des del següent enllaç.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

  • TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 212,00 €

Matrícula oberta

Inici de docència: setembre 2019

Informació de preu i matrícula