Presentació

La lògica impregna tot el món científic i hi aporta, directament o indirectament, el rigor que requereix i que el caracteritza.

Crèdits: 6 ECTS

Inici: 20 febrer 2019

És, sens dubte, un coneixement bàsic per a totes les disciplines científiques. I això també és així, i molt, per a la informàtica, tant pel que fa al vessant més teòric com per al més pràctic i aplicat. No és exagerat dir que la lògica és a la informàtica el que el càlcul és a l'arquitectura i altres enginyeries.

Objectius i competències

 1. Conèixer l'estructura de les lògiques i les àlgebres de Boole i les aplicacions que tenen a la informàtica.
 2. Conèixer el llenguatge formal de la teoria de conjunts bàsica i saber-la aplicar a la representació de la informació.
 3. Conèixer els fonaments formals de la lògica proposicional i de la lògica de primer ordre (llenguatge i semàntica), i les aplicacions que té a la informàtica.
 4. Saber representar formalment el coneixement amb els llenguatges lògics proposicionals i de primer ordre, operar simbòlicament, demostrar teoremes i fer interpretacions semàntiques.
 5. Saber validar raonaments per deducció natural (mètode intuïtiu) i per resolució (mètode mecanitzable).
 6. Entendre els conceptes de veritat i falsedat lògica i saber-los utilitzar per a validar raonaments i com a eina de refutació.
 7. Assumir i fer propis el rigor que caracteritza la lògica i la seva metodologia, i estendre'ls a altres àmbits com ara l'algorísmica i les matemàtiques.

Continguts

 •  Lògica d'enunciats
 •  Lògica de predicats
 •  Lògica i àlgebra de Boole
 •  Teoria de conjunts

Requisits previs

Pots matricular-te de les assignatures d'aquests títols si:

 • Has superat com a mínim una de les assignatures incloses en el títol propi.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Materials

Els materials didàctics d'aquesta assignatura consten d'apunts en suport paper i recursos en xarxa.

Professorat

Maria Antonia Huertas Sánchez

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Emplena el formulari de matrícula al que podràs accedir des de la part superior de la pàgina.

Accés al campus

Si no recordes les claus d'accés al campus virtual, les pots recuperar des del següent enllaç.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 • TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 212,00 €

Matrícula oberta

Inici de docència: setembre 2019

Informació de preu i matrícula