Presentació

Per a prendre una decisió és necessari disposar d'informació adient. En aquest sentit, la comptabilitat esdevé una eina cabdal per a la gestió empresarial.

Crèdits: 6 ECTS

Inici: 20 febrer 2019

Aquesta assignatura pretén, en primer lloc, familiaritzar-nos amb els conceptes i la terminologia de l'àmbit de la comptabilitat i, en segon lloc, saber elaborar un cicle comptable complet. Aquesta fixació de conceptes és, per descomptat, important per a aquells que no han tingut contacte amb matèries comptables, però també és fonamental per a aquells qui, en la seva activitat laboral o professional, utilitzen molts dels termes i de les idees que s'hi exposaran. Per a ells, conèixer el significat exacte dels conceptes i sistematitzar-ne els coneixements els aportarà un valor afegit.

 

Objectius i competències

Els objectius de l'assignatura són:

 1. Estudiar i conèixer el marc conceptual del pla general de comptabilitat, la terminologia específica i els instruments i procediments que són específics, singulars i propis de la comptabilitat.
 2. Dominar el procés comptable i aprendre a confeccionar correctament dos dels cinc estats financers: el balanç de situació i el compte de resultats, que s'elaboren a partir de les dades que aquest procés facilita.

Les competències de l'assignatura són:

 1. Capacitat per a generar coneixement econòmic rellevant a partir de les dades, aplicant els instruments tècnics pertinents.
 2. Capacitat per a desenvolupar eficientment tasques d'administració i gestió, en qualsevol àrea de valor d'una empresa o organització.

Continguts

 • Introducció als fonaments de la comptabilitat

 • El mètode comptable i el cicle comptable

 • Actiu i passiu corrents

 • Finançament bàsic i actiu no corrent

 • Determinació i distribució del resultat de l'exercici

Requisits previs

Pots matricular-te de les assignatures d'aquests títols si:

 • Has superat com a mínim una de les assignatures incloses en el títol propi.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Materials

Els materials didàctics d'aquesta assignatura consten d'apunts en suport paper, material complementari en web i recursos en xarxa.

Professorat

Dolors Plana Erta

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Emplena el formulari de matrícula al que podràs accedir des de la part superior de la pàgina.

Accés al campus

Si no recordes les claus d'accés al campus virtual, les pots recuperar des del següent enllaç.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 • TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 212,00 €

Matrícula oberta

Inici de docència: setembre 2019

Informació de preu i matrícula