Presentació

Qualsevol organització, del tipus que sigui, està constituïda per persones que li donen la seva dimensió real quan posen al servei dels seus objectius les capacitats que posseeixen. Aquestes capacitats es coneixen de forma genèrica com habilitats, o també competències, i es manifesten en la forma de dur a terme les activitats i tasques que conformen els diferents llocs de treball.

Crèdits: 6 ECTS

Inici: 20 febrer 2019

Les habilitats de les persones i l'aprofitament i desenvolupament que se'n fa a les organitzacions és el que marca la diferència entre les unes i les altres. I encara que són importants en qualsevol posició laboral, ho són especialment quan s'ocupen llocs de responsabilitat sobre el treball d'altres persones.

Per tant, el desenvolupament d'habilitats és avui dia essencial per a desenvolupar-se amb èxit tant en la vida professional com personal. Entre aquestes habilitats són d'especial importància les relacionades amb les característiques individuals, les relacions interpersonals i les grupals. Totes elles engloben una gran quantitat d'aspectes que la major part del temps actuen de manera conjunta, i que requereixen d'un aprenentatge i una pràctica continuats.  Aquest és el marc en el que se situa l'assignatura Habilitats Directives.

Continguts

Els continguts de l¿assignatura s¿organitzen per unitats:

Unitat 1. Autoconeixement. Aquest mòdul aborda una de les habilitats personals que influeixen molt significativament en la vida de les persones i en l'àmbit laboral en el qual actuen: l'autoconeixement. Això és, qui no sap de les seves capacitats o fortaleses i de les seves debilitats difícilment podrà treure partit d'unes i treballar per a disminuir les altres. En la mesura en què es desenvolupa l'autoconeixement també es potencien les capacitats per al coneixement de les altres persones i, per tant, per a treballar amb elles de forma efectiva. La segona habilitat, relacionada directament amb l'autoconeixement, és la capacitat per a controlar i gestionar de forma productiva l'estrès personal. Els seus efectes poden variar molt segonsles persones i les situacions, i no sempre té una connotació negativa.

Unitat 2. Motivar, apoderar i involucrar els altres. Es treballen habilitats essencials en el desenvolupament de funcions directives. Es pretén que es reconegui la necessitat d'entendre els mecanismes que produeixen en les persones el desig d'orientar els seus esforços en pro dels objectius de l'organització per a la qual treballen. Només coneixent-ho, es pot actuar de manera sistemàtica sobre les condicions laborals, de tal manera que actuïn com estimulants de l'esforç.

Unitat 3. Formació d'equips efectius i treball en equip. Aquest mòdul està integrat per un conjunt d'habilitats directives, de les quals la participació en grups de treball és fonamental. Avui dia, les habilitats de treball en grup o en equip, són les més demandades per les organitzacions de tot tipus, tant per als directius com per a la resta d'empleats. Es treballarà al voltant de la formació d'equips efectius que derivin en equips d'alt rendiment i al voltant de l'eficàcia del treball en equip. Per a assolir-lo, cal desenvolupar altres habilitats, entre elles, la delegació. 

Unitat 4. Negociar en un entorn professional. Gestió de conflictes i gestió de reunions. La gestió de conflictes és necessària en qualsevol situació en què les persones han de treballar de manera interdependent; aquestes poden tenir enfocaments diferents i/o enfrontats del treball. Es requereix, per tant, saber com actuar quan es produeixen conflictes, de manera que aquests no es converteixin en un obstacle per a l'assoliment dels objectius comuns. A l'assignatura hem passat des de les habilitats individuals (personals) fins a aquelles que es basen en la interacció amb altres persones, bé sigui entre dues (interpersonals) o més persones. Totes les habilitats desenvolupades troben el seu màxim desenvolupament i aplicació en les habilitats de comunicació, sobre les quals ens centrarem en la direcció de reunions

L'assignatura conclou amb una prova final d'aplicació dels conceptes treballats i de les vostres habilitats directives. En concret, us permetrà identificar, analitzar i valorar els principals aspectes del desenvolupament personal i professional experimentats al llarg del semestre.

Requisits previs

Pots matricular-te de les assignatures d'aquests títols si:

  • Has superat com a mínim una de les assignatures incloses en el títol propi.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Materials

Per a l'estudi d'aquesta assignatura els estudiants disposeu del manual Desarrollo de habilidades directivas de D. Whetten i K. Cameron (9a edició)

En l'assignatura no es treballarà tot el contingut del manual. S'ha fet una selecció d'alguns dels temes que es consideren més rellevants tant per a la gestió que cada persona necessita fer del seu món individual interior, com per a una relació adequada amb les altres, i per a un treball grupal efectiu. Les proves d'avaluació (PAC) s'estructuraran al voltant dels temes que constitueixen les unitats de treball de l'assignatura.

Professorat

Professor responsable de l'assignatura: Pilar Ficapal Cusí

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Emplena el formulari de matrícula al que podràs accedir des de la part superior de la pàgina.

Accés al campus

Si no recordes les claus d'accés al campus virtual, les pots recuperar des del següent enllaç.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

  • TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 210,00 €

Matrícula oberta

Inici de docència: setembre 2019

Informació de preu i matrícula