Presentació

La gestió de projectes és una de les disciplines més emprades avui i de més creixement, en qualsevol organització, i també en el camp de la informàtica, per dues raons: perquè els negocis es desenvolupen cada vegada més ràpidament i tracten sense parar activitats o inversions noves, i de volum més gran, de manera que calen coneixements més amplis i equips especials; i pel gran nombre de projectes fracassats, arran d'endarreriments, desviacions en cost o qualitat i resultats per sota de l'esperat, i també per la manca de professionals en aquest àmbit.

Crèdits: 6 ECTS

Inici: 18 setembre 2019

D'altra banda, cada cop és més difícil trobar organitzacions o empreses en què qualsevol actuació en l'àmbit de la tecnologia no s'instrumenti com un projecte. Aquesta realitat fa imprescindible per als professionals disposar d'una base teoricopràctica suficient per a afrontar el treball quotidià. Aquesta assignatura ens apropa a la gestió de projectes de sistemes i tecnologies d'informació, encara que la majoria dels principis, mètodes i tècniques es puguin aplicar a projectes de qualsevol tipus. De fet, la gestió de projectes neix en el món de la gestió d'operacions (producció), i es trasllada al de la informàtica i altres (Kerzner, Olson). Després d'haver estudiat aquesta assignatura, estareu familiaritzats amb els principis, els mètodes, les tècniques i les eines de la gestió de projectes.

Objectius i competències

 1. Entendre què és un projecte, les peculiaritats d'un projecte informàtic i les semblances respecte a altres tipus de projectes. Entendre el projecte com una organització temporal ad hoc per a obtenir un objectiu concret.
 2. Comprendre les dimensions i els components principals d'un projecte: objectius, abast, temps, recursos, cost, qualitat i riscos.
 3. Saber identificar i analitzar projectes. Convertir iniciatives i necessitats en projectes. Aprendre a analitzar-ne i avaluar-ne la viabilitat.
 4. Conèixer el cicle de vida d'un projecte i les seves diferents fases. Adquirir una metodologia, documentació i eines bàsiques per a gestionar el cicle de vida d'un projecte.
 5. Comprendre i adquirir habilitats per a la planificació de projectes, els seus components i aspectes crítics.
 6. Entendre i saber intervenir sobre els aspectes organitzatius, humans i socials dels projectes, especialment la gestió de l'equip i altres agents implicats.
 7. Adquirir metodologia i eines per a l'execució i seguiment del projecte i els seus components principals.
 8. Comprendre les necessitats en el moment del tancament del projecte, la documentació necessària i l'avaluació del projecte.

Continguts

 • La gestió de projectes. Conceptes bàsics
 • Aprovació i definició del projecte
 • Planificació del projecte
 • Organització del projecte. Lideratge i treball en equip. La gestió del canvi
 • Execució del projecte
 • Tancament i avaluació del projecte

Requisits previs

Pots matricular-te de les assignatures d'aquests títols si:

 • Has superat com a mínim una de les assignatures incloses en el títol propi.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Materials

Els materials didàctics d'aquesta assignatura consten d'apunts en suport paper i programari en format CD-ROM.

Professorat

Josep Maria Marco Simó

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Emplena el formulari de matrícula al que podràs accedir des de la part superior de la pàgina.

Accés al campus

Si no recordes les claus d'accés al campus virtual, les pots recuperar des del següent enllaç.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 • TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 212,00 €

Propera matrícula:
febrer 2019

Inici de docència: setembre 2019

Informació de preu i matrícula