Presentació

L'R+D+I, recerca, desenvolupament i innovació, són actualment considerades matèries imprescindibles per al progrés. Polítics, agents socials i econòmics, etc., incorporen contínuament al seu discurs la necessitat d'innovar per a poder competir en aquest món globalitzat. Però aquest fet no es queda només en paraules. La nostra societat, fent esforços, impensables fa uns quants anys, per impulsar la innovació. A tots els nivells de govern, europeu, estatal, autonòmic o local, es creen unitats del més alt nivell dedicades a l'R+D+I. Poc temps enrere, no hauríem imaginat que Espanya tindria un Ministeri de Ciència i Innovació i destinaria una part creixent del pressupost nacional a finançar aquestes activitats. En l'empresa passa el mateix.

Crèdits: 6 ECTS

Inici: 18 setembre 2019

La innovació té un protagonisme creixent i determinant per al seu desenvolupament i supervivència. Cada vegada està més arrelat el convenciment que l'empresa que no innovi desapareixerà enfront de la forta competència, en un món en què els negocis actualment estan sotmesos a una evident globalització. Amb aquesta realitat, no es pot ser un bon administrador o directiu d'empresa si no se sap gestionar la innovació i obtenir-ne el benefici econòmic més gran. Fins i tot des del punt de vista personal, el coneixement de la gestió de la innovació i les seves regles facilita el progrés professional a l'empresa, mentre que el desconeixement durà probablement a l'estancament i la marginació, perquè està fora de context

Continguts

L'assignatura s'estructura en quatre mòduls didàctics. L'estudi del conjunt proporciona els coneixements necessaris per a gestionar la innovació d'una manera pràctica utilitzant les tècniques que us permetran generar noves idees i obtenir nous coneixements d'aquestes tècniques. Cadascun dels mòduls conté la matèria necessària perquè els seus ensenyaments permetin obtenir una part dels beneficis econòmics que proporciona el conjunt del procés de la gestió de la innovació. D'aquesta manera, tots els mòduls tenen un sentit pràctic, fins i tot estudiats individualment i aïllats de la totalitat de l'assignatura.

 

El mòdul didàctic 1 Conceptes bàsics i esquema general de la innovació ofereix una visió general de la gestió de la innovació, de l'entorn que desenvolupa les eines i les tècniques que la configuren i de l'esquema general de la seva realització, incloent-hi les maneres d'obtenció de benefici econòmic. Estudiant-lo, podreu adquirir els coneixements bàsics suficients per a abordar, de manera general, la gestió de la innovació en qualsevol escenari.

 

El mòdul didàctic 2 Planificació i execució de les innovacions explicarà el concepte de roadmap, com també mostra un possible model basat en els fulls de ruta o per arribar a materialitzar una innovació amb possibilitats de generar beneficis, aquest model ens permet ordenar la nostra actuació d'acord amb les exigències socials i empresarials. Finalment, els mòduls didàctics 2, 3 i 4 contenen tècniques concretes per al desenvolupament de la innovació i el rendiment de l'esforç econòmic que li dediquem. Cadascun, estudiat separadament, proporciona ja, com hem dit, matèria suficient per a saber com podem obtenir benefici econòmic de la innovació, en les seves diferents possibilitats.

 

En el mòdul didàctic 3 Financiació i protecció de la innovació s'explica la manera d'implantar profitosament les innovacions internes en l'empresa i la manera d'aconseguir les ajudes econòmiques i de qualsevol altra classe, tant públiques com privades, que faciliten la innovació en tots els aspectes, i que resulten essencials per a millorar-ne la rendibilitat.

 

Finalment, el mòdul didàctic 4 Comercialització de les innovacions i els seus drets,  s'ocupa de l'aspecte més important per a l'obtenció de beneficis econòmics per la innovació, que és la comercialització de les innovacions i dels seus drets de propietat. El seu contingut us facilitarà fer rendible la inversió i la despesa en innovació, mitjançant la venda dels nous productes o serveis i la comercialització, de manera adequada, dels coneixements i drets de propietat sobre les innovacions.

Requisits previs

Pots matricular-te de les assignatures d'aquests títols si:

  • Has superat com a mínim una de les assignatures incloses en el títol propi.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Emplena el formulari de matrícula al que podràs accedir des de la part superior de la pàgina.

Accés al campus

Si no recordes les claus d'accés al campus virtual, les pots recuperar des del següent enllaç.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

  • TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 212,00 €

Propera matrícula:
febrer 2019

Inici de docència: setembre 2019

Informació de preu i matrícula