Presentació

Aquesta assignatura permet aprofundir en diversos aspectes de la tasca de dirigir i gestionar persones en les organitzacions. La persona és, per diversos motius, clau perquè una organització es pugui diferenciar de la competència, i així pugui mantenir i millorar la posició competitiva en els dinàmics entorns empresarials del segle XXI.

Crèdits: 6 ECTS

Inici: 18 setembre 2019

En aquest sentit, es presenten el conjunt de polítiques i activitats que, en el si de l'organització, es duen a terme per, d'una banda, definir i millorar les competències (coneixements, habilitats i actituds) dels col·laboradors i, d'altra banda, sabent què són i com evolucionen aquestes competències, augmentar tant la diligència i el potencial professional dels col·laboradors, com el seu compromís i integració en l'empresa, optimitzant la contribució a l'assoliment dels objectius organitzatius.

S'aprofundirà en diferents aspectes de l'àmplia definició de les activitats de desenvolupament dels recursos humans i es tractaran qüestions com per exemple la necessitat de l'alineament extern i de consistència interna del sistema de recursos humans, la gestió per competències, la selecció, la formació, l'avaluació de l'acompliment, la retribució, el coaching, el lideratge o la gestió de la carrera professional.

Es tracta d'introduir estratègies i polítiques en l'àmbit de la gestió de les persones en què és desitjable que es reforcin mútuament, de manera sinergica: (a) d'una banda, la millora dels resultats econòmics (o, en general, de qualsevol tipus d'objectius que es plantegi l¿organització); (b) de l'altre, la satisfacció, el compromís i la implicació activa del col·laborador amb l'organització i cap a l'assoliment dels seus objectius.

Objectius i competències

Objectius

 • Aprofundir en les causes que fan que hagi d'entendre's als recursos humans com un element d'una importància estratègica fonamental avui dia, i concebre les polítiques de recursos humans com un sistema integrat i coherent.
 • Comprendre la relació permanent i gestionable de la qualitat del factor humà amb els resultats de l'organització.
 • Discutir diferents enfocaments en l'organització del treball en les organitzacions que poden ajudar a millorar la seva eficiència i a mantenir el seu avantatge competitiu.
 • Conèixer els mètodes més adequats per dissenyar, implantar i gestionar models de competències en les organitzacions.
 • Usar la gestió de les competències per al creixement i el manteniment de la qualitat i per garantir l¿ocupabilitat del recursos humans.
 • Discutir l'aplicabilitat de les competències en les diferents funcions de la gestió de recursos humans.
 • Avaluar i comprendre el contingut i l'aplicació de diferents tipus d'eines que ajuden a optimitzar la contribució de les persones a l'organització, a partir de l'estudi de diversos processos de desenvolupament dels recursos humans: selecció, formació, avaluació del compliment, retribució, etc.
 • Aprendre a dissenyar sistemes eficaços de gestió i planificació de les carreres professionals dels col·laboradors.
 • Conèixer el concepte dels varis enfocaments del lideratge a les organitzacions i també el concepte de coaching.

Competències

 • Adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable. Criteri d'acompliment: Identificar les conseqüències que les decisions professionals tenen sobre les altres persones i sobre l'entorn.
 • Interpretar i avaluar la informació de manera crítica i sintètica. Criteri d'acompliment: Aplicar procediments, regles o principis adequats per a la síntesi de la informació.
 • Capacitat per entendre el funcionament de l'economia i els seus agents i institucions, amb especial èmfasi en el comportament empresarial.
 • Capacitat per ocupar eficientment tasques d'administració i gestió a qualsevol àrea de valor d'una empresa o organització.
 • Capacitat per a l'orientació a resultats, a través de la satisfacció de les necessitat dels clients interns i externs.

Continguts

 • Introducció al desenvolupament dels recursos humans
 • La gestió basada en competències
 • Processos de desenvolupament dels recursos humans
 • Gestió i planificació de la carrera professional
 • Lideratge i desenvolupament directiu

Requisits previs

Pots matricular-te de les assignatures d'aquests títols si:

 • Has superat com a mínim una de les assignatures incloses en el títol propi.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Materials

Els materials didàctics d'aquesta assignatura consten d'apunts en suport paper i en format web, i recursos en xarxa.

Professorat

Elisabet Motellón Corral

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Emplena el formulari de matrícula al que podràs accedir des de la part superior de la pàgina.

Accés al campus

Si no recordes les claus d'accés al campus virtual, les pots recuperar des del següent enllaç.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 • TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 212,00 €

Propera matrícula:
febrer 2019

Inici de docència: setembre 2019

Informació de preu i matrícula