Presentació

Durant els darrers vint anys, les societats, les economies i les organitzacions han experimentat canvis freqüents, ràpids i inesperats. Els professionals i directius han d'estar preparats per assumir personalment aquests canvis, així com per donar suport als processos de canvi en les seves organitzacions.

Crèdits: 6 ECTS

Inici: 20 febrer 2019

L'assignatura Gestió del Canvi facilita conceptes, marcs de referència i instruments per ajudar l'estudiant a fer front als canvis continuats que es produeixen en les organitzacions. Per a això, s'aborden els tres nivells d'anàlisi en què el canvi es pot produir: l'àmbit conjunt de la societat, l'àmbit col·lectiu de les empreses i les organitzacions, i l'esfera individual.

La gestió del canvi és una disciplina jove, però que compta ja amb un ampli volum d'aportacions provinent de camps del coneixement diversos. En aquesta assignatura, es combinen diferents punts de vista per oferir una visió panoràmica dels elements principals que han de tenir en compte els professionalss implicat en un procés de canvi, i especialment si es troben en posicions de responsabilitat.

Continguts

Els continguts de Gestió del Canvi tracten aquesta matèria des d'una perspectiva àmplia i interdisciplinària, relacionant els tres nivells en què es pot produir el canvi: l'esfera de la vida individual, l'àmbit col·lectiu de les empreses i les organitzacions, i l'àmbit conjunt de la societat. El centre d'atenció principal, però, serà el canvi en les organitzacions.

Índex dels materials didàctics:

Mòdul didàctic 1 El canvi organitzatiu. La novetat

Mòdul didàctic 2 Models de canvi planificat en les organitzacions

Mòdul didàctic 3 Aspectes individuals del canvi organitzatiu

Mòdul didàctic 4 La resistència al canvi

Mòdul didàctic 5 Lideratge i política en el canvi organitzatiu

Mòdul didàctic 6 La cultura organitzativa i l'aprenentatge

Requisits previs

Pots matricular-te de les assignatures d'aquests títols si:

  • Has superat com a mínim una de les assignatures incloses en el títol propi.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Materials

Per a assolir els coneixements propis de l'assignatura, l'estudiant haurà de comprendre amb profunditat tant els materials didàctics (en suport web) com un petit nombre d'articles especialitzats.

Les activitats d'avaluació continuada poden requerir l'ús d'eines i entorns de treball específics, a més dels espais habituals de l'aula (debat i fòrum tradicionals). En particular, eines per a l'elaboració de mapes conceptuals i entorns per al treball col·laboratiu sobre els que s'informarà puntualment.

Professorat

Professor responsable de l'assignatura: Eva Rimbau Gilabert

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Emplena el formulari de matrícula al que podràs accedir des de la part superior de la pàgina.

Accés al campus

Si no recordes les claus d'accés al campus virtual, les pots recuperar des del següent enllaç.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

  • TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 210,00 €

Matrícula oberta

Inici de docència: setembre 2019

Informació de preu i matrícula