Presentació

Amb tota probabilitat, qualsevol pràctica professional relacionada amb la informàtica requerirà coneixements, tant globals com detallats, de programació. Aquesta assignatura és el punt d'entrada a les tècniques de programació i ocupa una posició central en moltes de les sortides professionals de la informàtica.

Crèdits: 6 ECTS

Inici: 20 febrer 2019

Els diversos conceptes que apareixen al llarg de l'assignatura es formulen a partir d'una notació algorísmica que no es pot executar directament. Per tant, el material d'estudi es complementa amb un manual que presenta un llenguatge de programació comercial, el C, i dóna les pautes de traducció de la notació algorísmica a aquest llenguatge. Aquest manual introdueix un entorn i un llenguatge concrets de programació que permetran anar posant en pràctica els coneixements que es vagin aprenent.

Objectius i competències

Els objectius de l'assignatura són:

 1. Conèixer i assimilar els conceptes fonamentals de l'algorísmia mitjançant l'aprenentatge i comprensió de la sintaxi i semàntica d'una notació algorísmica.
 2. Conèixer i assimilar els conceptes, els mètodes i les tècniques per a poder especificar a partir de l'enunciat d'un problema el comportament precís que haurà de tenir la solució, dissenyar-la i implementar-ne el programa corresponent.
 3. Entendre l'aplicació d'esquemes com una tècnica eficaç per a construir algorismes, i alhora el disseny descendent com una forma idònia d'afrontar problemes complexos en dividir-los en un conjunt de subproblemes més senzills.
 4. Adquirir pràctica en l'aplicació dels conceptes anteriors en un entorn real de desenvolupament de programes.

Les competències de l'assignatura són:

 1. Capacitat de dissenyar i construir aplicacions informàtiques mitjançant tècniques de desenvolupament, integració i reutilització.
 2. Coneixements bàsics sobre l'ús i la programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació a l'enginyeria.

Continguts

 •  Introducció a la programació
 •  Introducció a l'algorísmica
 •  Tractament seqüencial
 •  Tipus estructurats de dades
 •  Introducció a la metodologia de disseny descendent

Requisits previs

Pots matricular-te de les assignatures d'aquests títols si:

 • Has superat com a mínim una de les assignatures incloses en el títol propi.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Materials

Els materials didàctics d'aquesta assignatura consten d'apunts en suport paper, programari, un manual i recursos en xarxa.

Professorat

Maria Jesús Marco Galindo

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Emplena el formulari de matrícula al que podràs accedir des de la part superior de la pàgina.

Accés al campus

Si no recordes les claus d'accés al campus virtual, les pots recuperar des del següent enllaç.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 • TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 210,00 €

Matrícula oberta

Inici de docència: setembre 2019

Informació de preu i matrícula