Presentació

Aquesta assignatura té un doble objecte d'estudi: l'economia mundial i l'anàlisi d'una realitat econòmica concreta com és l'economia espanyola. Com a punt de partida, ens endinsarem en l'anàlisi de la forma d'organització econòmica i social que avui dia és hegemònica: el capitalisme. Ens preguntarem per la formació, la consolidació i l'hegemonia del sistema mundial capitalista.

Crèdits: 6 ECTS

Inici: 20 febrer 2019

D'altra banda, l'activitat econòmica mundial té una característica addicional molt clara: el procés de mundialització. En aquest sentit, destaquem que l'estudi dels recursos de l'economia mundial és farà amb aquesta perspectiva global. En el segon bloc de l'assignatura, analitzarem la comprensió de com afecta l'entorn internacional a l'evolució d'un escenari macroeconòmic concret, com és el cas de l'economia espanyola. En concret, veurem els canvis en el patró de creixement de l'economia espanyola i els seus determinants, i també algunes de les seves transformacions estructurals més rellevants.

Objectius i competències

Els objectius de l'assignatura són:

 1. Estudiar les característiques essencials del capitalisme i descriure el funcionament i les fases del sistema capitalista mundial.
 2. Conèixer els recursos de l'economia mundial i la seva distribució.
 3. Explicar els resultats del desenvolupament econòmic.
 4. Conèixer la metodologia de construcció del PIB de l'economia espanyola, a partir de la demanda, l'oferta i la renda.
 5. Identificar la naturalesa i els efectes dels principals mecanismes econòmics de transmissió internacional.
 6. Comprendre com el procés d'obertura exterior ha transformat el patró de creixement econòmic, l'estructura productiva i el repartiment de les rendes.
 7. Identificar les causes principals del desequilibri exterior i els factors determinants de la seva sostenibilitat en el temps.
 8. Introduir-se en el coneixement i la comprensió dels principals indicadors que s'utilitzen per a fer el seguiment de la conjuntura econòmica.

Continguts

Bloc 1: Economia mundial

 • L'evolució del capitalisme i el procés de mundialització
 • La base material del sistema
 • L'estructura i la dinàmica del sistema

Bloc 2: Economia espanyola

 • Un nou model de creixement: les transformacions del patró de creixement i l'estructura productiva
 • Un nou model de creixement: canvis en la distribució de les rendes i en els determinants de creixement
 • Les relacions econòmiques amb l'exterior
 • Indicadors econòmics principals
 • L'economia espanyola i la primera crisi del segle XXI

Requisits previs

Pots matricular-te de les assignatures d'aquests títols si:

 • Has superat com a mínim una de les assignatures incloses en el títol propi.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Materials

Els materials didàctics d'aquesta assignatura consten d'apunts en suport paper i en format web, i material complementari en web.

Professorat

Josep M. Batalla Busquets

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Emplena el formulari de matrícula al que podràs accedir des de la part superior de la pàgina.

Accés al campus

Si no recordes les claus d'accés al campus virtual, les pots recuperar des del següent enllaç.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 • TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 212,00 €

Matrícula oberta

Inici de docència: setembre 2019

Informació de preu i matrícula