Presentació

El programari, a diferència d'altres productes, és intangible i la seva producció no consumeix matèries primeres. Tampoc no es manufactura ni es desgasta i queda obsolet ràpidament. L'enginyeria del programari és l'aplicació d'un enfocament sistemàtic, disciplinat i quantificable al desenvolupament, l'operació i el manteniment de programari, amb la finalitat d'assolir els nivells de qualitat, productivitat i control de costos de la resta d'enginyeries.

Crèdits: 6 ECTS

Inici: 20 febrer 2019

Idioma: català

L'aplicació de l'enginyeria del programari implica seguir disciplinadament un mètode que descrigui les característiques del procés que utilitzem. També proporciona un conjunt de tècniques i eines per posar en pràctica els mètodes que hem escollit per a desenvolupar el nostre projecte de programari. L'assignatura s'enfoca a partir de la base que la major part del seu contingut és d'aplicació directa en el treball professional, és a dir, des d'un vessant pràctic. A més, les activitats de tipus pràctic tenen un pes important en el temps de dedicació a l'assignatura.

Objectius i competències

 1. Saber explicar què és l'enginyeria del programari i contextualitzar-la.
 2. Ser capaços d'enumerar alguns dels mètodes de desenvolupament més utilitzats.
 3. Saber explicar els conceptes fonamentals de l'orientació a objectes.
 4. Ser capaços d'identificar i seleccionar els requisits d'un producte de programari.
 5. Familiaritzar-se amb la notació UML per a documentar models d'anàlisi orientats a objectes.
 6. Aprendre a fer servir els casos d'ús per a fer anàlisis funcionals de programari per a sistemes d'informació.
 7. Saber fer modelitzacions de domini mitjançant diagrames UML.

Continguts

 •  Introducció a l'enginyeria del programari
 •  Orientació a objectes
 •  Requisits
 •  Anàlisi UML

Requisits previs

Pots matricular-te de les assignatures d'aquests títols si:

 • Has superat com a mínim una de les assignatures incloses en el títol propi.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Materials

Els materials didàctics d'aquesta assignatura consten d'apunts en suport paper i en format web, un CD-ROM amb programari i recursos en línia.

Professorat

Elena Planas Hortal

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Emplena el formulari de matrícula al que podràs accedir des de la part superior de la pàgina.

Accés al campus

Si no recordes les claus d'accés al campus virtual, les pots recuperar des del següent enllaç.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 • TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 212,00 €

Matrícula oberta

Inici de docència: setembre 2019

Informació de preu i matrícula