Presentació

Aquesta assignatura és el punt d'entrada al paradigma de la programació orientada a objectes. Concretament, en aquest curs es veu què és l'orientació a objectes en contraposició al paradigma clàssic o procedimental, la importància que aquestes tècniques tenen avui dia en la indústria del programari i la influència que aquest paradigma ha exercit sobre moltes tecnologies informàtiques.

Crèdits: 6 ECTS

Inici: 20 febrer 2019

Un concepte sobre el qual es farà un èmfasi especial és la reutilització, que ens permet desenvolupar un nou sistema aprofitant parts ja fetes. Durant el curs es presenten els motius pels quals l'orientació a objectes permet un nivell tant alt de reutilització i alhora l'esforç suplementari que aquesta comporta. Per a consolidar els coneixements teòrics, s'utilitzarà el llenguatge Java, tant en els exemples com en els exercicis de l'assignatura.

Objectius i competències

Els objectius de l'assignatura són:

 1. Aprendre i interioritzar els conceptes d'orientació a objectes.
 2. Entendre la influència del paradigma de l'orientació a objectes en altres àmbits de la informàtica, a més del de la programació.
 3. Conèixer els beneficis que aporta l'orientació a objectes i les raons per les quals són beneficiosos.
 4. Comprendre els motius pels quals en l'orientació a objectes s'obtenen uns nivells tan alts de reutilització i els requisits que ens imposa el fet de voler aconseguir aquesta reutilització.
 5. Introduir-se en els diagrames UML.
 6. Aprendre a programar en Java els conceptes teòrics esmentats i desenvolupar un treball pràctic en aquest llenguatge utilitzant els conceptes d'orientació a objectes.

Les competències de l'assignatura són:

 1. Capacitat de dissenyar i construir aplicacions informàtiques mitjançant tècniques de desenvolupament, integració i reutilització.

Continguts

 •  Introducció
 •  Classes i objectes
 •  Abstracció i classificació
 •  Estructures d'objectes
 •  Herència i polimorfisme
 •  Un exemple pràctic
 •  El llenguatge de programació Java

Requisits previs

Pots matricular-te de les assignatures d'aquests títols si:

 • Has superat com a mínim una de les assignatures incloses en el títol propi.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Materials

Els materials didàctics d'aquesta assignatura consten d'apunts en suport paper i en format web, un CD amb programari i recursos en xarxa.

Professorat

Xavier Baró Solé

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Emplena el formulari de matrícula al que podràs accedir des de la part superior de la pàgina.

Accés al campus

Si no recordes les claus d'accés al campus virtual, les pots recuperar des del següent enllaç.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 • TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 212,00 €

Matrícula oberta

Inici de docència: setembre 2019

Informació de preu i matrícula