Presentació

Aquesta assignatura tracta sobre la informació comptable dels costos empresarials. Per a calibrar la importància d'aquesta informació en la presa de decisions de gestió, es podria pensar, com invita a fer-ho T. Johnson, a la inversa: pensem en una empresa sense cap informació sobre les seves despeses i costos. Potser exclamaríem ràpidament que és com un vaixell sense timó.

Crèdits: 6 ECTS

Inici: 20 febrer 2019

Doncs bé, aquesta assignatura ens proporciona un timó o una carta de navegació per prendre decisions en l'àmbit de les organitzacions. En aquest sentit, la comptabilitat de costos s'encarrega, juntament amb la comptabilitat financera, de garantir la qualitat i la utilitat de la informació econòmica sobre despeses i costos que necessita qualsevol empresa

 

Objectius i competències

Els objectius de l'assignatura són:

 1. Delimitar el contingut i la metodologia propis de la comptabilitat analítica, respecte del contingut i la metodologia de la comptabilitat general.
 2. Conèixer de manera detallada els models de costos proposats a Europa i els que s'analitzen en els manuals anglosaxons.
 3. Conèixer les tendències més actuals en matèria de models de costos.
 4. Saber escollir el tipus de metodologia de gestió i control de costos més adequat en cada moment.
 5. Saber portar a terme l'aplicació de sistemes de costos a la realitat econòmica particular de l'empresa.

Les competències de l'assignatura són:

 1. Capacitat per a generar coneixement econòmic rellevant a partir de dades, tot aplicant els instruments tècnics pertinents.
 2. Capacitat per a desenvolupar eficientment labors d'administració i gestió.
 3. Capacitat de sintetitzar la informació perquè sigui útil per a la presa de decisions.
 4. Capacitat de prendre decisions.
 5. Capacitat per a l'orientació a resultats, a través de la satisfacció de les necessitats dels clients interns i externs.

Continguts

 • Introducció a la comptabilitat de costos
 • Models de costos europeus i anglosaxons
 • Models bàsics de costos, full cost i direct cost
 • El model ABC ( activity based costing)
 • Control del resultat, normalització i sistemes reals de costos

Requisits previs

Pots matricular-te de les assignatures d'aquests títols si:

 • Has superat com a mínim una de les assignatures incloses en el títol propi.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Professorat

Joan Llobet Dalmases

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Emplena el formulari de matrícula al que podràs accedir des de la part superior de la pàgina.

Accés al campus

Si no recordes les claus d'accés al campus virtual, les pots recuperar des del següent enllaç.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 • TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 212,00 €

Matrícula oberta

Inici de docència: setembre 2019

Informació de preu i matrícula