Presentació

La dificultat principal a la qual s'ha d'afrontar l'ésser humà avui dia és l'escassetat de la majoria de recursos. Amb l'objectiu d'estandarditzar i simplificar els problemes originats per aquesta dificultat, i atès el ventall ampli de situacions en les quals es troben els individus, la ciència econòmica construeix models econòmics que n'expliquen el comportament.

Crèdits: 6 ECTS

Inici: 20 febrer 2019

L'objectiu principal d'aquests models econòmics és representar la realitat econòmica de manera simplificada per a facilitar-ne la comprensió i poder avaluar les conseqüències de les diverses actuacions dels diferents agents econòmics (empreses, consumidors, governs, etc.). Aquesta assignatura no persegueix l'assimilació d'un seguit de conceptes d'aplicació immediata a la realitat empresarial, sinó que està orientada a comprendre el funcionament bàsic de les economies modernes, que és el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

Objectius i competències

Els objectius de l'assignatura són:

 1. Proporcionar instruments, tant teòrics com pràctics, que permetin analitzar i entendre la realitat econòmica.
 2. Conèixer les principals macromagnituds i els factors que hi incideixen.
 3. Aprendre a interpretar i utilitzar les variables macroeconòmiques.
 4. Entendre els conceptes vinculats als principals objectius econòmics: estabilitat de preus i inflació, plena ocupació i atur, creixement econòmic i desenvolupament.
 5. Saber quines són les principals polítiques que s'apliquen a l'exercici de la pràctica econòmica, les interaccions existents entre aquestes i també els objectius que persegueixen.
 6. Comprendre les raons que justifiquen l'adopció de determinades mesures de política econòmica.
 7. Preveure i avaluar les conseqüències de la implementació de dues de les més importants polítiques econòmiques (la política monetària i la política fiscal).
 8. Estudiar el sector exterior i les principals magnituds relacionades amb aquest sector: la balança de pagaments i el tipus de canvi.

Les competències de l'assignatura són:

 1. Capacitat per a entendre el funcionament de l'economia i els seus agents i institucions, amb un èmfasi especial en el comportament empresarial.
 2. Capacitat per a generar coneixement econòmic rellevant a partir de dades, aplicant els instruments tècnics pertinents.

Continguts

 • Magnituds macroeconòmiques
 • Objectius macroeconòmics
 • Polítiques macroeconòmiques principals
 • El sector exterior

Requisits previs

Pots matricular-te de les assignatures d'aquests títols si:

 • Has superat com a mínim una de les assignatures incloses en el títol propi.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Materials

Els materials didàctics d'aquesta assignatura són en suport paper.

Professorat

Carolina Hintzmann Colominas

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Emplena el formulari de matrícula al que podràs accedir des de la part superior de la pàgina.

Accés al campus

Si no recordes les claus d'accés al campus virtual, les pots recuperar des del següent enllaç.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 • TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 212,00 €

Matrícula oberta

Inici de docència: setembre 2019

Informació de preu i matrícula