Presentació

Molts processos de la vida quotidiana es poden descriure en termes de relacions entre magnituds que varien les unes respecte de les altres, és a dir: en termes de funcions.

Crèdits: 6 ECTS

Inici: 20 febrer 2019

Aquesta assignatura revisa les funcions de variable real, aprofundeix en la comprensió dels conceptes de derivada i integral i es focalitza en temes concrets com el polinomi de Taylor i la integració impròpia.

Objectius i competències

 1. Conèixer els conceptes bàsics referents a funcions reals de variable real.
 2. Recordar els conceptes bàsics de derivada i funció derivada, i comprendre el concepte geomètric de derivada i la seva aplicabilitat en l'enginyeria.
 3. Conèixer el polinomi de Taylor d'una funció i comprendre l'abast de les múltiples aplicacions que té.
 4. Conèixer la definició de la integral de Riemann i saber utilitzar les seves propietats bàsiques per a resoldre problemes en els quals es necessiti calcular integrals definides de funcions elementals, incloses funcions definides a trossos.
 5. Saber calcular algunes integrals impròpies de funcions contínues definides sobre un interval no fitat.
 6. Conèixer les maneres aproximades de resolució de problemes que no permeten una resolució analítica.

Continguts

 • Exercicis i problemes. Integració impròpia
 •  Exercicis i problemes. Equacions diferencials ordinàries
 •  Anàlisi matemàtica
 •  Enunciats. Integració de funcions
 •  Enunciats. El polinomi de Taylor
 •  Enunciats. Funcions racionals
 •  Exercicis i problemes. El polinomi de Taylor
 •  Enunciats. Equacions diferencials ordinàries
 •  Enunciats. Optimització
 •  Exercicis i problemes. Integració de funcions
 •  Enunciats. Integració impròpia
 •  Exercicis i problemes. Optimització
 •  Exercicis i problemes. Funcions d'una variable
 •  Exercicis i problemes. Funcions racionals
 •  Enunciats. Funcions d'una variable

Requisits previs

Pots matricular-te de les assignatures d'aquests títols si:

 • Has superat com a mínim una de les assignatures incloses en el títol propi.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Materials

Els materials didàctics d'aquesta assignatura consten d'apunts en suport paper i recursos en xarxa.

Professorat

Ramon Masià Fornos

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Emplena el formulari de matrícula al que podràs accedir des de la part superior de la pàgina.

Accés al campus

Si no recordes les claus d'accés al campus virtual, les pots recuperar des del següent enllaç.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 • TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 212,00 €

Matrícula oberta

Inici de docència: setembre 2019

Informació de preu i matrícula