Presentació

Aquesta assignatura pretén proporcionar una formació bàsica sobre temes d'àlgebra, que són instrumentals per a altres matèries més directament relacionades amb el món de les telecomunicacions, la informàtica o altres enginyeries.

Crèdits: 6 ECTS

Inici: 20 febrer 2019

D'altra banda, pel fet de ser una assignatura de matemàtiques, serà una ajuda en qualsevol formació d'estudis cientificotècnics i aportarà un llenguatge i unes metodologies propis de les disciplines matemàtiques i científiques.

Objectius i competències

 1. Revisar i completar els conceptes sobre els nombres naturals i les seves propietats.
 2. Conèixer el concepte d'inducció matemàtica i la seva aplicació a la demostració de propietats.
 3. Introduir el conjunt dels nombres complexos i entendre'n la utilitat. Conèixer com es representen i aprendre a manipular-los.
 4. Conèixer els conceptes clau de la teoria associada als espais vectorials, les matrius i els determinants, i comprendre'n algunes de les aplicacions.
 5. Conèixer les tècniques bàsiques de la resolució de sistemes d'equacions amb la teoria de matrius i determinants.
 6. Saber interpretar geomètricament els sistemes d'equacions.
 7. Conèixer els conceptes de dependència i independència linealbasescanvis de baseaplicacions linealsdiagonalització, etc.
 8. Conèixer les transformacions geomètriques rellevants per a les aplicacions gràfiques en els espais bidimensional i tridimensional. Entendre'n la relació amb l'àlgebra lineal.
 9. Saber utilitzar el programari matemàtic com a eina de càlcul, d'experimentació i de visualització.

Continguts

 •  Els nombres
 •  Eines d'àlgebra lineal i geometria
 •  Sistemes d'equacions
 •  Aplicacions lineals
 •  Transformacions geomètriques

Requisits previs

Pots matricular-te de les assignatures d'aquests títols si:

 • Has superat com a mínim una de les assignatures incloses en el títol propi.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Materials

Els materials didàctics d'aquesta assignatura són en suport paper.

Professorat

Ramon Masià Fornos

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Emplena el formulari de matrícula al que podràs accedir des de la part superior de la pàgina.

Accés al campus

Si no recordes les claus d'accés al campus virtual, les pots recuperar des del següent enllaç.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 • TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 212,00 €

Matrícula oberta

Inici de docència: setembre 2019

Informació de preu i matrícula