Presentació

Aquesta assignatura pretén ser una introducció al món de les organitzacions (en general: empreses, administracions públiques, entitats sense ànim de lucre, etc.) que constitueixen l'entorn en què la majoria desenvolupem o desenvoluparem la nostra activitat professional.

Crèdits: 6 ECTS

Inici: 20 febrer 2019

L'assignatura intenta proporcionar un marc global que expliqui el funcionament intern d'una organització, però també les interaccions d'aquesta amb l'exterior. Tot i que no és una assignatura tecnològica, es pretén mostrar aquesta aproximació al món de les organitzacions des de la perspectiva del professional de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Tant els exemples com alguns dels continguts de l'assignatura estan clarament enfocats segons aquesta perspectiva.

Objectius i competències

 1. Conèixer adequadament els conceptes d'empresa i marc institucional i jurídic de l'empresa.
 2. Saber identificar les característiques dels diferents tipus d'organitzacions.
 3. Aprendre a organitzar i gestionar empreses.
 4. Conèixer i saber aplicar elements bàsics d'economia.
 5. Conèixer i saber aplicar elements bàsics de gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes.
 6. Ser capaços d'exercir l'activitat professional d'acord amb els aspectes legals entorn de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 7. Conèixer i saber aplicar elements bàsics de legislació, regulació i normalització en les telecomunicacions.
 8. Ser capaços d'exercir l'activitat professional d'acord amb el codi ètic entorn de les TIC.
 9. Aprendre a analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 10. Saber identificar el paper que tenen les TIC en les organitzacions.

Continguts

 •  Idees preliminars
 •  Finances a les organitzacions
 •  Les organitzacions i el seu entorn
 •  El pla de negoci
 •  El rol dels sistemes i tecnologies de la informació a les organitzacions

Requisits previs

Pots matricular-te de les assignatures d'aquests títols si:

 • Has superat com a mínim una de les assignatures incloses en el títol propi.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Materials

Els materials didàctics d'aquesta assignatura són en suport paper.

Professorat

Josep Maria Marco Simó

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Emplena el formulari de matrícula al que podràs accedir des de la part superior de la pàgina.

Accés al campus

Si no recordes les claus d'accés al campus virtual, les pots recuperar des del següent enllaç.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 • TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 212,00 €

Matrícula oberta

Inici de docència: setembre 2019

Informació de preu i matrícula