Pla d'Actualització: Economia i empresa

Amb motiu de l'extinció de la diplomatura de Ciències Empresarials (LRU), la UOC ha creat un pla d'Actualització per aquest programa, específicament adreçat als estudiants que van iniciar la diplomatura i no la van poder finalitzar.

Què és?
 
A qui va dirigit?
 

A estudiants de Ciències Empresarials (LRU) de la UOC que tinguin superada almenys una de les assignatures LRU, d'algun dels títols que formen part d'aquest pla d'actualització.

Què s'aconsegueix?
 
  • Actualitzar i ampliar els coneixements.
  • Aprofitar el bagatge previ per obtenir un títol universitari de tècnic en l'àmbit de l'Economia i Empresa.
  • Homologació de les assignatures d'aquests títols en el marc del nou Grau d'Administració i Direcció d'Empreses, titulació oficial adaptada a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

Tècnic de comptabilitat

Tècnic de comptabilitat

Anàlisi dels estats financers

Comptabilitat financera

Comptabilitat de costos

Introducció a la comptabilitat

Temes actuals de l'empresa

Inici de docència: febrer 2019.
Matrícula oberta.

La comptabilitat és una àrea imprescindible en qualsevol empresa i qualsevol professional de l'àmbit de la gestió empresarial ha d'estar al dia de les normes que la regeixen. El títol de Tècnic de comptabilitat ofereix una visió actualitzada de les principals eines i mètodes per a poder dur a terme la comptabilitat empresarial i saber prendre decisions per a poder assolir els objectius financers establerts. Alguns dels camps professionals on es projecta aquesta formació són: professionals de les àrees d'administració i comptabilitat de les empreses, despatxos d'auditors i assessors empresarials, controllers.

Tècnic de Persones i habilitats directives

Tècnic de Persones i habilitats directives

Organització d'empreses

Persones i organitzacions

Habilitats directives

Gestió i desenvolupament dels recursos humans

Gestió del canvi

Inici de docència: febrer 2019.
Matrícula oberta.

Les persones són el principal actiu de les organitzacions i de qualsevol empresa. El títol de Tècnic de Persones i habilitats directives ofereix una doble visió de l'àmbit dels recursos humans: Per una banda, la visió actualitzada de la gestió de persones i per l'altra, ofereix eines i mètodes per poder dirigir i promoure el canvi en les organitzacions que lideren. Alguns dels camps que es projecta la formació són els professionals de les àrees o departaments de persones i els responsables o directius d'empreses que desitgin millorar les seves habilitats i conèixer més a fons com organitzar i gestionar les persones.

Tècnic d'Economia i mercats internacionals

Tècnic d'Economia i mercats internacionals

Comportament dels agregats econòmics

Mercats i conducta

Estructura econòmica

Comerç Exterior

Economia internacional

Inici de docència: febrer 2019.
Matrícula oberta.

Per a poder prendre decisions empresarials cal tenir en compte l'entorn econòmic en què se situa l'empresa i en aquest sentit, tenir coneixements bàsics de com funciona l'economia (inclosa la internacional) i sobre quines són les seves característiques esdevé cabdal. Amb el títol de Tècnic d'Economia i mercats internacionals es coneixen els principals conceptes micro i macroeconomics així com també de l'economia internacional. A més, s'ofereix una panoràmica de l'economia espanyola i mundial actualitzada i es fa un incís en el comerç exterior ja que, actualment, les empreses en major o menor mesura interactuen en mercats exteriors. La formació va dirigida a aquells professionals de l'empresa que desitgin tenir un coneixement sobre l'entorn econòmic i el seu impacte en la gestió empresarial i a aquelles persones involucrades en processos d'internacionalització.

Tècnic d'Operacions i innovació

Tècnic d'Operacions i innovació

Decisions tàctiques de producció

Logística

Gestió de projectes

Gestió de la innovació

Decisions estratègiques de producció

Inici de docència: febrer 2019.
Matrícula oberta.

Arran de l'ús intensiu d'internet, l'àrea d'operacions i, especialment, la logística han canviat en els últims anys. A més, la innovació ha esdevingut un element central per mantenir la sostenibilitat de les empreses a mig i llarg termini. El títol de Tècnic d'Operacions i innovació ofereix les eines i mètodes per a poder prendre decisions tàctiques i estratègiques en les operacions així com conèixer les tendències actuals en logística. La formació es complementa amb la gestió d'Innovació i amb la gestió de projectes. Alguns dels camps professionals on es projecta són els professionals dels departaments d'operacions i logística, responsables d'innovació, de projectes així com qualsevol responsable que desitgi tenir coneixements més actualitzats en aquesta matèria.

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE