Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Turisme Sostenible i TIC

El màster universitari de Turisme Sostenible i TIC online de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) té com a objectiu formar-te com a professional del turisme capaç de liderar i emprendre els processos d'innovació i canvi en aquest sector.

Crèdits: 60 ECTS

Inici: 19 octubre 2022

Títol: Turisme Sostenible i TIC

Per què estudiar el màster universitari de Turisme Sostenible i TIC de la UOC?

Estudiar el màster universitari de Turisme Sostenible i TIC online et permet entendre les claus, des d'un punt de vista crític, del funcionament i dels canvis que s'estan produint al sector turístic.

Cursant aquest màster universitari aprendràs a adoptar noves maneres d'entendre, gestionar i promocionar activitats de turisme sostenible, utilitzant eines de tecnologies de la informació i la comunicació.

El màster universitari de Turisme Sostenible i TIC de la UOC s'articula en tres eixos principals:

  • Aplicació de coneixements avançats en sostenibilitat.

  • Ús especialitzat de les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació).

  • Formació de professionals que siguin agents de canvi per al sector turístic sostenible i responsable amb una visió inclusiva.

 

Tria el professional en turisme sostenible i TIC que vols ser.

La formació del màster universitari de Turisme Sostenible i TIC de la UOC t'ofereix dos itineraris:

 

Itinerari professionalitzador

  • Adreçat a professionals que vulguin especialitzar-se en els components i les mesures per a un turisme sostenible i en l'ús avançat de les TIC.

  • Ideat per adquirir la visió i la governança, així com les eines per als processos d'innovació i canvi de l'activitat turística.

Seguint aquest itinerari podràs triar dos àmbits d'actuació professional

  1. L'àmbit del turisme d'experiències i inclusiu. 
  2. L'àmbit de l'ús avançat de les TIC en turisme.

 

Itinerari de recerca

  • Adreçat a formar personal investigador i docent en el camp de la gestió turística i de les destinacions sostenibles, amb un ampli coneixement dels objectius del turisme sostenible.

  • Pensat especialment per a estudiants que vulguin cursar estudis de doctorat i fomentar l'enfortiment acadèmic de la disciplina turística.

 

Estudiar el màster universitari de Turisme Sostenible i TIC a la UOC és garantia de qualitat, ja que a la UOC tenim més de deu anys de recorregut en la formació i la recerca en turisme.

El màster universitari en línia de Turisme Sostenible i TIC de la UOC és una titulació oficial d'alt nivell i rigor acadèmic, tal com es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), segons l'Ordre EMC/173/2016, de 20 de juny.

 

Descarrega't el fullet informatiu del màster universitari de Turisme Sostenible i TIC Segueix-nos a: @UOCecoempresa

 

Titulació

El màster universitari de Turisme Sostenible i TIC és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Accés obert

Fins al 26 de juliol inclòs

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.