Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Turisme Sostenible i TIC

Objectius

El màster de Turisme sostenible i TIC de la UOC té tres objectius clars per a preparar i especialitzar l'estudiant per al seu futur professional:

 • Formar professionals del turisme capaços de liderar, adoptar i emprendre processos d'innovació i de canvi en el sector turístic mitjançant l'aplicació de coneixements avançats en sostenibilitat, un ús especialitzat de les TIC i una perspectiva d'inclusió i governança en el desenvolupament i la gestió turística.
 • Preparar els futurs professionals perquè sàpiguen gestionar de manera estratègica i puguin prendre decisions eficients i sostenibles en llocs de responsabilitat d'organitzacions turístiques i impulsar processos d'innovació i millora.
 • Formar futurs investigadors en el camp de la gestió turística que puguin desenvolupar més endavant estudis de doctorat, i fomentar, d'aquesta manera, l'enfortiment acadèmic de la disciplina turística.
Perfils

El perfil preferent i recomanat dels estudiants als quals va dirigit aquest màster són els titulats en Ciències Socials i Jurídiques, Arts i Humanitats i Enginyeria i Arquitectura.

Concretament:

 • Titulats en Turisme.
 • Titulats en Administració i Direcció d'Empreses.
 • Titulats en Màrqueting i Recerca de Mercats.
 • Titulats en Relacions Laborals i Ocupació.
 • Titulats en Humanitats.
 • Titulats en Enginyeria Informàtica.

També hi tindran accés els titulats que, independentment de la seva professió, tinguin un interès personal i professional d'aprofundir i obtenir els coneixements necessaris per a analitzar amb criteri i rigor les àrees tractades en el màster de Turisme sostenible i TIC:

 • Titulats en qualsevol ensenyament universitari de nivell superior.
 • Professionals amb titulació superior que exerceixin l'activitat professional en l'àmbit turístic.
Competències

Les competències del màster universitari de Turisme sostenible i TIC que ofereix la UOC es divideixen en transversals i específiques. A continuació es detallen les competències més destacades de cada grup:

Competències transversals

 • Capacitat per a treballar de manera productiva dins d'un equip en xarxa o en un entorn virtual, internacional i multidisciplinari.
 • Capacitat d'iniciativa emprenedora i innovadora en l'àmbit professional.
 • Capacitat per a adoptar i promoure actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica, responsable, de compromís ètic, respecte envers els altres i reconeixement de la diversitat.

Competències específiques

 • Dominar el significat i el rol de la sostenibilitat en l'activitat turística amb la finalitat d'afrontar els reptes d'entorns internacionals, complexos i dinàmics, i aprofitar les oportunitats a escala local.
 • Manejar i aprofitar de manera avançada les potencialitats de les TIC i les xarxes amb l'objectiu d'incrementar la capacitat competitiva, d'innovació i de cooperació de les organitzacions turístiques.
 • Elaborar estratègies de governança per implementar processos d'equitat i inclusió en les organitzacions turístiques.
 • Desenvolupar, implementar i avaluar instruments de gestió i planificació innovadors que tinguin en compte un desenvolupament sostenible des de la perspectiva mediambiental, sociocultural i econòmica.
 • Dissenyar el procés complet de posada en marxa de nous productes i projectes d'empreses i serveis turístics, utilitzant les metodologies i els instruments de gestió adequats i identificant les diverses vies de finançament per a dur-los a terme.
 • Desenvolupar projectes de recerca aplicant metodologies d'investigació transdisciplinària i multidisciplinària a la realitat turística.
 • Dissenyar i desplegar accions de comunicació i promoció turística adaptades als mercats globals, utilitzant la xarxa i les solucions tecnològiques de manera efectiva.
 • Prendre decisions i resoldre problemes vinculats amb la gestió eficient de la informació i l'adopció i l'ús de solucions tecnològiques en les organitzacions turístiques.

Competències propies de la UOC

 • L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

Accés obert

Fracciona el pagament en quotes.

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.


Pagament
fraccionat

Per a màsters universitaris i graus, quota inicial del 35% de la matrícula.

Següent quota, al març.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.