Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Treball Social Sanitari

El màster online de Treball Social Sanitari de la UOC està dissenyat per proporcionar una formació especialitzada en treball social en l'àmbit sanitari.

Crèdits: 60 ECTS

Inici: 18 octubre 2023

Títol: Treball Social Sanitari


 

Per què estudiar el màster universitari de Treball Social Sanitari a la UOC?

La majoria d'organitzacions sanitàries, com ara hospitals i centres de salut, disposen en els seus organigrames d'una unitat de treball social sanitari. 

Juntament amb el diagnòstic mèdic i d'infermeria, també s'elabora el diagnòstic social sanitari, la qual cosa garanteix una atenció integral. Estudiar aquest màster et capacitarà per contribuir, des de l'angle social i psicosocial, a la recuperació, rehabilitació i reinserció de cada pacient i la seva família.

Com a part de l'estudiantat del màster universitari de Treball Social Sanitari de la UOC, adquiriràs coneixements teòrics i pràctics per garantir:

  • La prestació assistencial de qualitat.
  • L'elaboració d'un diagnòstic social sanitari precís i rigorós.
  • El disseny del pla d'intervenció adequat al diagnòstic social sanitari.
  • L'execució del pla i l'avaluació.

Aquest màster s'adreça a diplomats o graduats en Treball Social que vulguin:

  • Aprendre les teories i doctrines pròpies del treball social sanitari per adequar l'exercici professional a una realitat canviant i cada vegada més exigent.
  • Adaptar els nous coneixements basats en la recerca i en evidències científiques a l'exercici professional.
  • Adequar l'estudi i diagnòstic de les necessitats de les persones malaltes, o en risc d'emmalaltir, a les seves famílies, a una realitat canviant i als nous coneixements basats en la recerca i en les evidències científiques. 
  • Prestar els serveis establerts en el catàleg de prestacions, d'acord amb els procediments o protocols de treball social sanitari recollits en la cartera de serveis de treball social sanitari en els diferents establiments sanitaris.

 

Forma't per donar resposta a les noves demandes del treball sociosanitari.

Els nous models de gestió clínica i treball interdisciplinari han transformat el paradigma de l'atenció psicosocial de les persones malaltes i les seves famílies. No obstant això, mentre que altres professionals de la salut disposen d'una àmplia oferta formativa, els treballadors socials sanitaris, fins al 2013, no en tenien cap. A conseqüència d'això, en molts casos, exercien de manera autodidàctica.

El màster online de Treball Social Sanitari de la UOC és el primer i únic centrat en l'àmbit de la salut que et forma en aquest camp de manera reglada. Un màster pioner que respon a una necessitat estructural, funcional i legal de la professió.

El programa del màster universitari de Treball Social Sanitari aprofundeix en tots els vessants de l'atenció psicosocial que té en compte les vivències, tant de les persones malaltes o en risc d'emmalaltir com de les famílies o persones properes, el seu entorn, les emocions que genera la malaltia, les dificultats laborals i la dependència. També té en compte l'entorn i la comunitat on habiten aquestes persones ateses en el sistema sanitari.

Com a professional del treball social sanitari, seràs capaç d'exercir des d'un nou rol professionalitzat i mantenir una relació horitzontal amb els altres professionals que formen part de l'equip d'atenció sanitària.

 

Si vols saber més sobre el treball social sanitari, pots visitar el blog de Treball Social Sanitari

 

Consulta aquí els informes de qualitat d'aquesta titulació.

 

Titulació

El màster universitari de Treball Social Sanitari de la UOC és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Propera matrícula:
abril 2023

Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Avalat per:

Amb la col·laboració de:


Matrícula
anticipada

Fins a un 8% de dte en graus i màsters universitaris si et matricules fins al 15 de desembre inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.