Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Treball Social Sanitari

Per obtenir la titulació de Màster universitari de Treball Social Sanitari, l'estudiant ha de superar 60 crèdits ECTS. Aquest nombre de crèdits es distribueix entre la totalitat de les matèries integrades en el pla d'estudis que condueix a l'obtenció del títol universitari oficial, en funció del nombre d'hores de treball de l'estudiant per a la realització i acreditació d'aquestes matèries.

Tipus de matèria Crèdits
Obligatòries 38
Optatives 10
Pràctiques 4
Treball final de màster 8
Total 60

Assignatures

Es preveu que un estudiant pugui realitzar tot el pla d'estudis en un any en el cas que ho cursi a temps complet, o en un termini superior d'anys segons el model flexible de la universitat. A continuació es plantegen els dos escenaris possibles, ja sigui a temps complet o a temps parcial en dos anys.

 

Planificació en un any lectiu

Planificació en un any

Període Assignatures Crèdits Totals
Total 60
Semestre 1

5

 

 

5

 

5

 

 

5

 

 

5

 

 

5

30
Semestre 2

6

 

 

6

 

6

 

5

 

 

5

 

 

4

8

 

40
 


 

 *L'estudiant ha de triar dues de les quatres assignatures obligatòries.

 

Planificació en dos anys lectius

Períodes Assignatures Crèdits Totals
Total 60
Semestre 1

5

 

5

 

5

15
Semestre 2

6

 

6

6

12
Semestre 3

5

 

 

5

 

 

5

15
Semestre 4  

 

5

 

 

5

 

4

8

22

 *L'estudiant ha de triar dues de les quatres assignatures obligatòries.

Treball final de màster
Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el màster universitari en Treball Social Sanitari el treball final té 8 crèdits ECTS.
 
El treball final de màster consisteix en la realització d'un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del màster en Treball Social Sanitari. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. 
 
El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del/la director/a del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El/la director/a del treball final és l'encarregat/da d'orientar l'estudiant i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.
 
El treball final conclou amb una defensa síncrona, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball, que es porta a terme de manera virtual davant una comissió d'avaluació.
 
La qualificació del treball final consta de tres parts: el seguiment i l'elaboració del treball,  la memòria, projecte o estudi final realitzat i la defensa del treball. La defensa s'ha de fer de manera virtual i síncrona.
 
 
Pràctiques

 

Tipologia de l'assignatura Obligatòria

Durada

4 crèdits ECTS, que equivalen a 100 hores. Són pràctiques acadèmiques curriculars.

Modalitats

Presencial o virtual.

Requisits

Haver superat els crèdits obligatoris del primer semestre:

 • Context històric, antropològic i filosòfic en el treball social sanitari.
 • Estructura i funcionament del sistema sanitari.
 • La intervenció en persones malaltes segons els estadis de desenvolupament vital.
 • Disseny de programes i recursos de suport a les persones malaltes i les seves famílies.

Haver superat o tenir matriculades les següents assignatures obligatòries:

 • Eines de treball per a la intervenció.
 • La intervenció del treball social sanitari segons àmbits sanitaris.
 • Mètodes i tècniques en el treball social sanitari.

Haver superat o tenir matriculades les següents assigantures optatives:

 • Intervenció des del treball social sanitari a organitzacions transversals al sistema sanitari.
 • Intervenció des del treball social sanitari amb persones amb malalties mentals.
 • Intervenció des del treball social sanitari amb persones amb malalties de baixa prevalència.
 • Treball social sanitari en malalties amb gran afectació en lo social i psicosocial.

Acompanyament

Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.

Empreses col·laboradores

La disponibilitat concreta de l'oferta de pràctiques en centres especialitzats en l'àmbit es pot trobar a l'eina de gestió de pràctiques. La llista d'empreses amb convenis de pràctiques pot variar des del moment en què t'apuntis fins que es comencen les pràctiques.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques al pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai «Pràctiques curriculars» del Campus Virtual.

 

+ Consulteu més detalls sobre les pràctiques

 

 

Accés obert

Fracciona el pagament en quotes.

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Avalat per:

Amb la col·laboració de:


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.