Accès obert Vols més informació?

Màster universitari de Treball Social Sanitari

Objectius
 • Obtenir coneixements avançats de les teories i doctrines pròpies del treball social sanitari.
 • Adquirir coneixements sobre el sistema nacional de salut: estructura, funcionament, cultura i exigències de la institució sanitària.
 • Obtenir coneixements dels mètodes, les tècniques i les eines de treball per a la intervenció en el treball social sanitari.
 • Desenvolupar la capacitat de fer un diagnòstic dels problemes psicosocials de les persones i les seves famílies associats a una malaltia.
 • Desenvolupar el pensament crític per a analitzar les realitats socials de les persones malaltes, les famílies i les comunitats on viuen.
 • Adquirir la capacitat per a garantir la gestió administrativa, burocràtica i logística de les seves activitats.
 • Desenvolupar i consolidar la capacitat de planificar, implantar i avaluar plans d'intervenció sociosanitària adequats.
 • Adquirir i desenvolupar la capacitat d'investigar sobre els serveis i prestacions perquè la cobertura resulti més adequada, eficaç i eficient.
 • Adquirir la capacitat d'identificar i analitzar les diferències i necessitats de cada individu.
 • Dotar l'estudiant d'una deontologia i ètica professional correcta, compromesa amb els drets humans fonamentals i els principis d'igualtat i no-discriminació.
 • Adquirir la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea sociosanitària.
 • Adquirir la capacitat d'aportar i aplicar noves idees en un context de recerca.
 • Consolidar i augmentar la capacitat de comunicar, transmetre i difondre els coneixements a un públic especialitzat o no especialitzat, d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Desenvolupar i consolidar la capacitat de treballar en equips multidisciplinaris.
 • Desenvolupar capacitats de responsabilitat i presa de decisions.
 • Consolidar i augmentar l'habilitat per a treballar en xarxa i en un món digital.
 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la formació de manera autònoma.
A qui s'adreça

El Màster universitari de Treball Social Sanitari de la UOC s'adreça a treballadors que vulguin exercir en l'àmbit sanitari des d'un doble vessant: el primer, l'acció de prevenció i assistència als malalts i les seves famílies, i el segon, la gestió i planificació dels centres que els atenen.

Per això, per a cursar aquest màster cal haver completat algun dels estudis universitaris espanyols o expedits per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior que es detallen a continuació:

 • Diplomatura de Treball Social.
 • Grau de Treball Social.
Competències

 

Competències transversals

 • Capacitat per a l'organització i la planificació.
 • Capacitat per a expressar per escrit el coneixement i el pensament en textos llargs i complexos amb seguretat, fluïdesa i autonomia.
 • Capacitat per a transmetre a un públic especialitzat o no especialitzat els resultats procedents de la recerca, així com els fonaments més rellevants que la sustenten.
 • Capacitat per a la resolució de problemes i la presa de decisions.
 • Capacitat per a reconèixer i acceptar la diversitat i la multiculturalitat.
 • Capacitat per al treball en xarxa i en equips multidisciplinaris.
 • Capacitat d'adaptació a noves situacions i d'actualització mitjançant l'aprenentatge permanent.
 • Capacitat de compromís ètic amb les persones, les institucions i la pràctica professional.
 • Capacitat per a transformar els coneixements adquirits en serveis de qualitat per a mantenir, protegir i promoure la salut de les persones ateses i de les seves famílies.
 • Capacitat per a la reflexió i l'autocrítica en relació amb les noves realitats de les persones malaltes i de les comunitats on viuen.
 • Capacitat per a interpretar textos, documentació, informes i articles escrits en la llengua pròpia i en llengua estrangera.
 • Capacitat per a identificar oportunitats per al desenvolupament de projectes i iniciatives d'innovació en l'entorn professional.

 

Competències específiques

 • Capacitat per a diagnosticar els problemes psicosocials de les persones i de les seves famílies associades a una malaltia o al risc d'una malaltia.
 • Capacitat per a identificar i valorar els problemes comunitaris associats a determinades malalties o al risc de malaltia.
 • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar i avaluar un pla d'intervenció ajustat a les necessitats psicosocials detectades en el procés.
 • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció psicosocials per a orientar els responsables institucionals i polítics en l'optimització dels recursos del sistema social sanitari públic o privat.
 • Capacitat per a fer un diagnòstic social sanitari i garantir la prestació del servei adequat a les necessitats de les persones i de la institució sanitària.
 • Capacitat per a implicar altres sectors de la societat en la creació de xarxes multidimensionals per a la millora de la salut i del benestar social.
 • Capacitat per a dissenyar i gestionar projectes multidisciplinaris i interdisciplinaris d'acord amb els principis i valors del model biopsicosocial.
 • Capacitat per a liderar i promoure programes biopsicosocials de prevenció primària i secundària en l'àmbit individual, grupal i comunitari.
 • Capacitat per a analitzar i sintetitzar la informació generada en els diferents camps d'actuació i formular judicis mitjançant el conjunt de dades processades amb responsabilitat social i ètica.

 

Competències pròpies de la UOC

 • L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).
Perfils

El fet d'obtenir el màster de Treball social sanitari per la UOC facilita a aquests estudiants no tant la inserció laboral, ja que generalment ja estan en actiu, sinó la possibilitat promocionar-se laboralment o canviar d'orientació professional. Per tant, el perfil preferent d'estudiants als quals va adreçat és el següent:

 • Diplomats i/o graduats en Treball Social que es trobin en exercici dins del sistema sanitari i necessitin, d'una banda, formació i, de l'altra, tenir un títol oficial, tal com assenyala la Llei d'ordenació de professions sanitàries 44/2003, i poder obtenir el reconeixement de professionals sanitaris.
 • Diplomats i/o graduats en Treball Social en exercici en qualsevol altre sistema de l'estat del benestar i que necessitin especialitzar-se en el camp sanitari.
 • Graduats en Treball Social que es vulguin especialitzar dins d'aquest àmbit.
 • Postgraduats per la UOC en Treball social sanitari.

Matrícula oberta

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

Avalat per:

logo_SCETSS

Amb la col·laboració de:

Colegio Oficial de Trabajo Social de Navarra.
Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias
Colegio Oficial de Trabajo Social de Tenerife
Colexio Oficial de Trabajo Social de Galicia
Colegio Oficial de Trabajo Social de Alicante
Colegio Oficial de Trabajo Social de Palencia
Colegio Oficial de Trabajo Social de Valladolid y Segovia
Consejo Autonómico de Trabajo Social de Castilla y León


Matrícula anticipada

Fins a un 8% en graus i màsters universitaris si et matricules fins al 22 de juny inclòs.

Pots fraccionar el pagament del teu grau o màster universitari en quotes.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació