Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Treball Social Sanitari

Objectius
 • Obtenir coneixements avançats de les teories i doctrines pròpies del treball social sanitari.
 • Adquirir coneixements sobre el sistema nacional de salut: estructura, funcionament, cultura i exigències de la institució sanitària.
 • Obtenir coneixements dels mètodes, les tècniques i les eines de treball per a la intervenció en el treball social sanitari.
 • Desenvolupar la capacitat de fer un diagnòstic dels problemes psicosocials de les persones i les seves famílies associats a una malaltia.
 • Desenvolupar el pensament crític per a analitzar les realitats socials de les persones malaltes, les famílies i les comunitats on viuen.
 • Adquirir la capacitat per a garantir la gestió administrativa, burocràtica i logística de les seves activitats.
 • Desenvolupar i consolidar la capacitat de planificar, implantar i avaluar plans d'intervenció sociosanitària adequats.
 • Adquirir i desenvolupar la capacitat d'investigar sobre els serveis i prestacions perquè la cobertura resulti més adequada, eficaç i eficient.
 • Adquirir la capacitat d'identificar i analitzar les diferències i necessitats de cada individu.
 • Dotar l'estudiant d'una deontologia i ètica professional correcta, compromesa amb els drets humans fonamentals i els principis d'igualtat i no-discriminació.
 • Adquirir la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea sociosanitària.
 • Adquirir la capacitat d'aportar i aplicar noves idees en un context de recerca.
 • Consolidar i augmentar la capacitat de comunicar, transmetre i difondre els coneixements a un públic especialitzat o no especialitzat, d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Desenvolupar i consolidar la capacitat de treballar en equips multidisciplinaris.
 • Desenvolupar capacitats de responsabilitat i presa de decisions.
 • Consolidar i augmentar l'habilitat per a treballar en xarxa i en un món digital.
 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la formació de manera autònoma.
A qui s'adreça

El Màster universitari de Treball Social Sanitari de la UOC s'adreça a treballadors que vulguin exercir en l'àmbit sanitari des d'un doble vessant: el primer, l'acció de prevenció i assistència als malalts i les seves famílies, i el segon, la gestió i planificació dels centres que els atenen.

Per això, per a cursar aquest màster cal haver completat algun dels estudis universitaris espanyols o expedits per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior que es detallen a continuació:

 • Diplomatura de Treball Social.
 • Grau de Treball Social.
Competències

 

Competències transversals

 • Capacitat per a l'organització i la planificació.
 • Capacitat per a expressar per escrit el coneixement i el pensament en textos llargs i complexos amb seguretat, fluïdesa i autonomia.
 • Capacitat per a transmetre a un públic especialitzat o no especialitzat els resultats procedents de la recerca, així com els fonaments més rellevants que la sustenten.
 • Capacitat per a la resolució de problemes i la presa de decisions.
 • Capacitat per a reconèixer i acceptar la diversitat i la multiculturalitat.
 • Capacitat per al treball en xarxa i en equips multidisciplinaris.
 • Capacitat d'adaptació a noves situacions i d'actualització mitjançant l'aprenentatge permanent.
 • Capacitat de compromís ètic amb les persones, les institucions i la pràctica professional.
 • Capacitat per a transformar els coneixements adquirits en serveis de qualitat per a mantenir, protegir i promoure la salut de les persones ateses i de les seves famílies.
 • Capacitat per a la reflexió i l'autocrítica en relació amb les noves realitats de les persones malaltes i de les comunitats on viuen.
 • Capacitat per a interpretar textos, documentació, informes i articles escrits en la llengua pròpia i en llengua estrangera.
 • Capacitat per a identificar oportunitats per al desenvolupament de projectes i iniciatives d'innovació en l'entorn professional.

 

Competències específiques

 • Capacitat per a diagnosticar els problemes psicosocials de les persones i de les seves famílies associades a una malaltia o al risc d'una malaltia.
 • Capacitat per a identificar i valorar els problemes comunitaris associats a determinades malalties o al risc de malaltia.
 • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar i avaluar un pla d'intervenció ajustat a les necessitats psicosocials detectades en el procés.
 • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció psicosocials per a orientar els responsables institucionals i polítics en l'optimització dels recursos del sistema social sanitari públic o privat.
 • Capacitat per a fer un diagnòstic social sanitari i garantir la prestació del servei adequat a les necessitats de les persones i de la institució sanitària.
 • Capacitat per a implicar altres sectors de la societat en la creació de xarxes multidimensionals per a la millora de la salut i del benestar social.
 • Capacitat per a dissenyar i gestionar projectes multidisciplinaris i interdisciplinaris d'acord amb els principis i valors del model biopsicosocial.
 • Capacitat per a liderar i promoure programes biopsicosocials de prevenció primària i secundària en l'àmbit individual, grupal i comunitari.
 • Capacitat per a analitzar i sintetitzar la informació generada en els diferents camps d'actuació i formular judicis mitjançant el conjunt de dades processades amb responsabilitat social i ètica.

 

Competències pròpies de la UOC

 • L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).
Perfils

El fet d'obtenir el màster de Treball social sanitari per la UOC facilita a l'estudiantat no tant la inserció laboral, ja que generalment ja estan en actiu, sinó la possibilitat promocionar-se laboralment o canviar d'orientació professional. Per tant, el perfil preferent d'estudiants als quals va adreçat són les persones:

 • Diplomades i/o graduades en Treball Social que es trobin en exercici dins del sistema sanitari i necessitin, d'una banda, formació i, de l'altra, tenir un títol oficial, tal com assenyala la Llei d'ordenació de professions sanitàries 44/2003, i poder obtenir el reconeixement de professionals sanitaris.
 • Diplomades i/o graduades en Treball Social en exercici en qualsevol altre sistema de l'estat del benestar i que necessitin especialitzar-se en el camp sanitari.
 • Graduades en Treball Social que es vulguin especialitzar dins d'aquest àmbit.
 • Postgraduades per la UOC en Treball social sanitari.

Accés obert

Fracciona el pagament en quotes.

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

Avalat per:

Amb la col·laboració de:


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.