Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Traducció i Tecnologies

Requisits acadèmics

Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis cursat aquests estudis:

Criteris d'admissió

Es requereix un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües. L'estudiant haurà d'acreditar el nivell d'anglès mitjançant documentació oficial.

Es requereix un nivell de competència en llengua catalana o espanyola equivalent al C2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües. Només hauran d'acreditar el nivell els estudiants amb titulacions cursades a l'estranger.

Els estudiants que no tinguin el perfil d'ingrés recomanat, hauran de cursar 5 o 10 crèdits ECTS de complements formatius.

Perfil d'ingrés recomanat

Per a cursar aquest màster universitari, és recomanable haver realitzat algun dels estudis que es detallen a continuació:

  • grau en Traducció i Interpretació (i antiga llicenciatura),
  • grau en Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades (i antiga llicenciatura).

Els estudiants d'aquests graus podran cursar el màster sense cap complement de formació.

També és possible accedir al màster des d'altres titulacions afins o equivalents de la branca d'Arts i Humanitats, tant del context de titulacions de la legislació actual (EEES) com de l'anterior legislació (context Llei de Reforma Universitària, LRU), o titulacions estrangeres, segons la valoració de la comissió de titulació. Alguns exemples de titulacions afins són:

  • grau en Llengua i Literatura Catalanes,
  • qualsevol filologia,
  • grau en Lingüística o (i antiga llicenciatura),
  • grau en Llengües Aplicades (i antiga llicenciatura).

Els alumnes provinents de titulacions afins hauran de cursar 5 crèdits de complement de formació. També es pot accedir al màster des de qualsevol altra titulació, però aquests alumnes hauran de cursar 10 crèdits de complements de formació.

Coneixements previs

Es requereix un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.

Es requereix un nivell de competència en llengua catalana o espanyola equivalent al C2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, en funció de l'idioma en què es cursi el màster.

Es recomana un nivell de competència a nivell d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Accés obert

Fracciona el pagament en quotes.

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Amb la col·laboració de:


Pagament
fraccionat

Per a màsters universitaris i graus, quota inicial del 35% de la matrícula.

Següent quota, al març.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.