Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Traducció i Tecnologies

El màster universitari online de Traducció i Tecnologies proporciona els coneixements i les eines necessàries tant conceptuals com tecnològiques implicades en la traducció especialitzada.

Crèdits: 60 ECTS

Inici: 19 octubre 2022

Títol: Traducció i Tecnologies

El màster de Traducció i Tecnologies forma professionals amb excel·lents coneixements de les eines tecnològiques que ajuden al treball del traductor. També proporciona un ampli coneixement dels processos i recursos implicats en la traducció especialitzada.

La professió de traductor presenta oportunitats reals de treball donada la situació econòmica actual del nostre entorn més pròxim. Les exportacions suposen un volum important de les traduccions, ja sigui per la necessitat de traduir manuals, instruccions o especificacions tècniques, com per la necessitat de traduir documents i correspondència comercial.

El traductor es beneficia també del marcat caràcter global del mercat de la traducció, la qual cosa fa possible oferir serveis relacionats a nivell mundial. El màster que proposem prepara els alumnes per a treballar en aquest mercat global.

A més, amb l'alt contingut tecnològic que proporciona aquest màster online, els nostres alumnes adquireixen una alta qualificació tecnològica i de gestió de la informació que exigeix avui l'exercici de la professió.

Aquest màster de Traducció i Tecnologies presenta la doble vessant professionalitzadora i de recerca. Els alumnes que segueixin l'itinerari de recerca podran accedir a estudis de doctorat.

 

Descarrega't el fullet informatiu del màster universitari de Traducció o Tecnologies

 

 

Titulació oficial

El màster universitari de Traducció i Tecnologies de la UOC és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Accés obert

Fins al 26 de juliol inclòs

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Amb la col·laboració de:


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.