Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Traducció i Tecnologies

Objectius

Els objectius d'aquest màster online són:

 • Formar persones expertes en l'àmbit de la traducció amb un ampli coneixement tècnic i domini d'eines tecnològiques capaços d'aportar solucions amb la reflexió, l'anàlisi, la identificació i definició dels elements significatius propis d'un gènere textual especialitzat concordant amb les seves característiques i terminologia. Un professional capaç de produir continguts especialitzats.
 • Dotar a l'estudiant dels coneixements necessaris per dur a terme una gestió de grans projectes de traducció aplicant les estratègies de cerca més útils segons la valoració de la seva fiabilitat i identificant els problemes i les dificultats habituals en la traducció especialitzada, sent capaç d'aplicar les estratègies de resolució més adequades per a la seva resolució.
 • Preparar un professional coneixedor de les tecnologies i dominador de les eines i els processos relacionats amb la traducció assistida, així com coneixedor del funcionament de sistemes de traducció automàtica.
 • Formar persones investigadores en el camp de la Traducció que puguin emprendre posteriorment estudis de doctorat.
Perfils

El màster de Traducció i Tecnologies s'adreça a professionals de la traducció en actiu, a llicenciats o graduats en traducció, filologies, lingüística i àrees relacionades, i també a tècnics i professionals d'àrees amb necessitats de difusió multilingüe (enginyers, advocats, economistes, metges, etc.) amb sòlids coneixements de llengües.

El perfil de formació del títol proposat és doble, professionalitzador i de recerca.

Com a perfil professionalitzador, pretenem formar traductors amb una formació tècnica i un domini de les eines tecnològiques molt profund. A més del perfil de traductor tècnic en si, formem també altres perfils relacionats amb la traducció, com gestor de projectes, localitzador i traductor audiovisual.

El perfil de recerca formarà a investigadors capaços de participar en projectes de recerca relacionats amb la traducció especialitzada, amb dos focus principals, la tecnologia i la lingüística. Els estudiants que finalitzin el màster amb orientació en recerca podran començar els seus estudis de doctorat en l'àrea de la traducció especialitzada o afí.

Competències

Els estudiants que cursin aquest màster universitari hauran d'assolir les següents competències:

 • Obtenir els requisits, objectius i propòsits del client o destinatari de la traducció i complir les instruccions, els terminis de lliurament i compromisos, tant de forma individual com formant part d'un equip.
 • Complir els requisits del client, definir i avaluar els problemes de traducció. Trobar solucions apropiades a aquests problemes i justificar les pròpies solucions de traducció.
 • Identificar les estructures gramaticals, lèxiques i idiomàtiques així com les convencions gràfiques i tipogràfiques de la llengua A i de la llengua B i aplicar solucions apropiades de traducció.
 • Identificar la funció i el significat de les variacions de la llengua (social, geogràfica, històrica, estilística) i obtenir solucions apropiades de traducció.
 • Analitzar la macroestructura d'un document i la seva coherència global, així com extreure i resumir la seva informació essencial.
 • Analitzar els aspectes culturals i les problemàtiques interculturals que intervenen en els processos de traducció.
 • Desenvolupar estratègies per a la recerca terminològica i dominar l'ús d'eines d'extracció, gestió i consulta de terminologia.
 • Utilitzar amb eficàcia i rapidesa una àmplia gamma d'eines de traducció assistida i automàtica, així com avaluar aquestes eines i determinar la seva adequació a diverses necessitats.
 • Aplicar les tècniques i metodologies pròpies de la investigació científica en l'àrea de la traducció i tecnologia.
 • Dominar les destreses vinculades a l'elaboració, presentació i defensa pública d'un projecte de traducció o un projecte d'investigació en l'àrea de la traducció.
 • Desenvolupar habilitats interpersonals per al treball en entorns professionals tant presencials com virtuals.

Accés obert

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

Amb la col·laboració de:


Matrícula
anticipada

Fins a un 8% de dte en graus i màsters universitaris si et matricules fins al 21 de juny inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.