Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Sostenibilitat i Gestió de la Responsabilitat Social

La responsabilitat social representa una gestió integral i integrada de les cinc dimensions d'impacte de les organitzacions (econòmica, social, mediambiental, laboral i de bon govern), tant en l'àmbit intern com en l'extern, i tant a curt com a mitjà i llarg termini. Contribueix a un desenvolupament del tot sostenible, que garanteix l'equilibri entre el creixement econòmic, el benestar social i la preservació del medi ambient.

Crèdits: 60 ECTS

Inici: 22 març 2023

Títol: Sostenibilitat i Gestió de la Responsabilitat Social

Per què estudiar el màster universitari online de Sostenibilitat i Gestió de la Responsabilitat Social?

Estudiant el màster universitari de Sostenibilitat i Gestió de la Responsabilitat Social, adquiriràs les capacitats i competències necessàries per donar resposta a les demandes de les organitzacions en relació amb aquest gran repte:

  • Coneixement de les eines i les metodologies més adequades.
  • Coneixement teòric i pràctic dels aspectes principals de la sostenibilitat i la responsabilitat social.
  • Capacitat per implementar projectes i sistemes de gestió de la responsabilitat social en qualsevol tipus d'organització, i transformar-la per fomentar la sostenibilitat a mitjà i llarg termini des d'una perspectiva tant econòmica com social i mediambiental.
  • Domini estratègic i operatiu dels diferents eixos de transformació de les organitzacions en sostenibilitat i responsabilitat social. 
  • En col·laboració amb entitats i professionals referents en la temàtica

 

Titulació oficial

El màster universitari Sostenibilitat i Gestió de la Responsabilitat Social ha rebut l'informe final de verificació favorable de l'agència avaluadora i està pendent de rebre la resolució de verificació per part del Consell d'Universitats.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Accés obert

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Amb la col·laboració de:


Pagament
fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Sessió informativa

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.