Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Sostenibilitat i Gestió de la Responsabilitat Social

Objectius

L'objectiu del màster universitari de Sostenibilitat i Gestió de la Responsabilitat Social és formar professionals amb la capacitat i les competències necessàries per gestionar la responsabilitat de les organitzacions en les diferents etapes del model de gestió (compromís, avaluació, definició, implementació, seguiment i comunicació) i des de les diferents perspectives (interna, externa, integral i integrada), tenint en consideració les cinc dimensions d'impacte (econòmica, social, mediambiental, laboral i de bon govern) i contribuint amb això a la millora contínua i la sostenibilitat.

Perfils

L'àmbit de treball dels titulats i titulades del màster universitari de Sostenibilitat i Gestió de la Responsabilitat Social de la UOC és molt ampli. Entre altres, està enfocat als perfils següents relacionats amb la sostenibilitat i la responsabilitat social:

 • Àmbit professional. Són perfils orientats a gestionar organitzacions des de les diferents etapes del model de gestió (compromís, avaluació, definició, implementació, seguiment i comunicació), des de les diferents perspectives (interna, externa, integral i integrada) i des de les diferents dimensions d'impacte (econòmica, social, mediambiental, laboral i de bon govern). Així mateix, són perfils que també poden estar orientats a participar en processos d'innovació i millora contínua i a liderar-los.
  • Professionals i directius de grans empreses, pimes o microempreses, així com autònoms i emprenedors.
  • Professionals de l'assessoria i la consultoria.
  • Responsables de l'Administració pública, d'entitats del tercer sector i d'economia solidària.
 • Àmbit de recerca. Són perfils orientats a desenvolupar activitat docent i de recerca.
  • Persones que vulguin fer una carrera acadèmica i recerca en l'àmbit de la sostenibilitat i la responsabilitat social. 
Competències

El màster ofereix a l'estudiantat l'adquisició d'un conjunt de competències fonamentals en la gestió de la sostenibilitat i la responsabilitat social, partint de la transformació de la cultura de l'organització amb la meta en la sostenibilitat en el llarg termini, i creant, aplicant i avaluant les polítiques corresponents d'una manera transversal en tota l'organització. En aquest procés es presta especial atenció al diàleg amb tots els grups d'interès i a la normativa o legislació bàsica a partir de la qual s'executi l'acció voluntària o obligatòria lligada a la responsabilitat social. A més, l'estudiantat pot aprofundir, amb assignatures optatives, en diversos aspectes d'interès relacionats amb els perfils professionals als quals es vol donar resposta.

Les competències específiques són:

 • Liderar, dissenyar i implementar iniciatives vinculades amb la sostenibilitat i la responsabilitat social en les organitzacions, incloent-hi les diferents etapes del model de gestió i la millora contínua.
 • Identificar els principals grups d'interès de les organitzacions, reconèixer i analitzar les necessitats i les expectatives que tenen, així com gestionar les relacions entre totes les parts interessades.
 • Identificar i interpretar els aspectes normatius que regeixen el funcionament de les organitzacions, amb els criteris de la sostenibilitat i la responsabilitat social, i aplicar-los en la planificació de les seves estratègies.
 • Dissenyar i executar les polítiques de sostenibilitat i responsabilitat social de les organitzacions en les diferents àrees funcionals i en els diferents elements de la cadena de valor.
 • Dissenyar i executar les polítiques de gestió dels principals impactes de les organitzacions en alguna de les seves cinc dimensions: de bon govern, laboral, econòmica, mediambiental i social.
 • Exercir tasques de recerca, assessorament o formació, sigui en el vessant intern o extern de les organitzacions, en l'àmbit d'actuació de la sostenibilitat i la responsabilitat social.

Accés obert:
últims dies

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

Amb la col·laboració de:


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.