Accès obert Vols més informació?

Social Media: Gestió i Estratègia

Màster universitari

El màster universitari de Social Media: Gestió i Estratègia online de la UOC forma professionals experts en tots els engranatges de l'ecosistema digital dels social media i els prepara per a dissenyar plans de comunicació, executar-los amb les eines adequades i avaluar els resultats.

Crèdits: 60 ECTS

Inici: 13 març 2019

Títol: Social Media: Gestió i Estratègia

En l'actual context tecnològic i digital, en el qual els usuaris han adquirit nous papers a través de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etc., les xarxes socials s'han convertit en instruments de comunicació crucials i ineludibles per a qualsevol empresa o organització. En conseqüència, el sector dels social media és capdavanter per a l'estratègia de negoci, amb una demanda creixent de professionals, que continuarà augmentant en els propers anys.

Davant d'aquesta realitat, el màster universitari de Social Media: Gestió i Estratègia proporciona a l'estudiant una formació avançada i especialitzada per a dominar les noves dinàmiques i treure el màxim rendiment a les accions en aquest camp. El professional format a la UOC està entrenat per a desenvolupar-se en un entorn altament canviant, en el qual la polivalència, la flexibilitat i l'adaptabilitat són requisits fonamentals per a ser competitius.

D'una banda, l'estudiant del màster es converteix en un professional expert en la creació de continguts, la gestió de comunitats, la cura de continguts, el màrqueting digital, el monitoratge de la reputació digital i l'execució d'accions específiques. De l'altra, està capacitat per a desenvolupar la seva carrera en àmbits de la direcció que impliquin la coordinació de perfils professionals, el desenvolupament d'una visió estratègica i la capacitat de gestió, avaluació, prospecció i detecció de tendències emergents. També proporciona un perfil més analític, capaç de gestionar big data i la informació que circula en els social media, aplicant metodologies científiques.

El màster universitari de Social Media: Gestió i Estratègia de la UOC és una titulació oficial amb una doble orientació professionalitzadora i investigadora, que possibilita l'accés posterior a un programa de doctorat.

L'equip docent està integrat per professionals reconeguts en actiu amb càrrecs de responsabilitat en empreses i organitzacions, i doctors de diferents àrees relacionades amb els social media.

 

Descarrega't el fullet informatiu del màster universitari de Social Media: Gestió i Estratègia

Titulació oficial

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

 

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Matrícula oberta

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació

Sessió informativa
26 de febrer (Streaming), 18:30h

5 de març (presencial), 18:30h


Si voleu més informació de la titulació podeu assistir a la sessió informativa que tindrà lloc a la seu central UOC 22@, Rbla. Poble Nou, 156, 08018 de Barcelona.


Inscripcions sessió presencial

Inscripcions sessió streaming

Amb la col·laboració de:

BeAgency
aerco-psm

Pagament fraccionat

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster universitari, quota inicial del 35% de la matrícula.
Següent quota, al febrer.

Informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació