Accès obert Vols més informació?

Màster universitari de Social Media: Gestió i Estratègia

Tipus de matèria Crèdits
Obligatòries 39
Optatives 15
Treball final de màster 6
Total 60

Assignatures

Planificació 1 any (2 semestres)

Planificació 2 anys (4 semestres)

Assignatures semestre 1 Crèdits Totals
Total 60
Ecosistema social media 4 14
Monitorització i reputació online 5
Community management 5
 
Assignatures semestre 2 Crèdits Totals
Social media strategy: disseny del social media plan 5 15
Social media strategy: execució i gestió 5
Mètrica i avaluació en social media 5
 
Assignatures semestre 3 Crèdits Totals
Creació de continguts i producció audiovisual 5 15
Content curation 5
Optativa 1 5
 
Assignatures semestre 4 Crèdits Totals
Optativa 2 5 16
Optativa 3 5
Treball final de màster 6
 
Durada

El màster universitari de Social media: gestió i estratègia té una durada mínima estimada d'un any acadèmic distribuït en dos quadrimestres, amb una càrrega total de 60 crèdits ECTS.

Això no obstant, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps.

D'aquesta manera, els estudiants poden decidir cada quadrimestre les assignatures que volen cursar. Per a fer-ho, en el moment de formalitzar la matrícula, la UOC posa a disposició dels estudiants un tutor que els ofereix assistència directa i l'assessorament necessari.

Complements de formació

Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu dels estudiants que no siguin titulats en l'àrea de ciències socials, descrit en el perfil d'ingrés recomanat, es pot recomanar cursar fins a un màxim de 12 crèdits ECTS de complements formatius. Aquesta recomanació es fa amb una tutorització i una avaluació personalitzada de les competències prèvies de cada estudiant durant el període d'incorporació, abans de la primera matrícula.

Les assignatures previstes a aquest efecte són les següents:

Aquests complements formatius no són obligatoris per a accedir al màster.

Treball final

Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final. Al màster universitari de Social Media: Gestió i Estratègia el treball final consta de 6 crèdits ECTS.

Al treball final del màster universitari l'estudiant ha de desenvolupar i demostrar l'adquisició de competències adquirides en aquests estudis a partir d'un projecte professional o investigador aplicat als àmbits i contextos tractats en les diferents matèries.

És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i que està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal 'haver superat els 39 crèdits obligatoris o un mínim de 24 crèdits obligatoris i estar en disposició de superar els 15 restants de la formació obligatòria en el mateix semestre acadèmic en el qual es cursi el treball de fi de màster.

L'estudiant haurà de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol fer el seu treball de final.

El treball de fi de grau és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del director del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El director d'aquest treball és l'encarregat d'orientar l'estudiant, de fer el seguiment del projecte i d'assessorar-lo en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

El treball final conclou amb una defensa. L'estudiant haurà de fer una exposició del treball davant una comissió formada per tres membres que l'avaluaran.

La qualificació del treball final consta de tres parts: a la primera es té en compte el seguiment i l'elaboració del treball; a la segona, la memòria, el producte, projecte o estudi final realitzat, i a la tercera, la defensa del treball.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent, a la secretaria del campus un cop s'ha demanat l'accés al programa.


+ Consulteu més detalls sobre els treballs finals

Pràctiques
Tipologia de l'assignatura Optativa

Durada

5 crèdits ECTS, que equivalen a 125 hores. Són pràctiques acadèmiques curriculars.

Modalitats

Presencial, semipresencial o virtual.

Requisits

Cal haver superat els 39 crèdits obligatoris del màster o un mínim de 24 crèdits obligatoris i estar en disposició de superar els 15 restants en el semestre acadèmic en què realitzi les pràctiques.

Acompanyament

Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic. La tasca d'aquests dos tutors és assegurar que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.

Empreses col·laboradores

La disponibilitat concreta de l'oferta de pràctiques en aquests centres la podeu trobar dins l'eina de gestió de pràctiques. La llista d'empreses amb convenis de pràctiques pot variar des del moment que us hi apunteu fins que es comencen les pràctiques.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques al pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai «Pràctiques curriculars» del Campus Virtual.

 

+ Consulteu més detalls sobre les pràctiques

Matrícula oberta:
últims dies

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Amb la col·laboració de:


Pagament fraccionat

Per a màsters universitaris i graus, quota inicial del 35% de la matrícula.

Següent quota, al setembre.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.