Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Social Media: Gestió i Estratègia

Objectius
 • Proporcionar una formació integral en la gestió estratègica dels social media que permeti a l'estudiant ser competitiu, adaptar-se i incorporar la innovació en l'exercici de les seves tasques.
 • Desenvolupar una visió estratègica i una capacitat crítica per a coordinar, executar i avaluar les accions desenvolupades, i encaminar-les a la consecució dels objectius establerts.
 • Adquirir habilitats transversals que li permetin executar i elaborar l'estratègia de social media en diferents àmbits i amb diferents finalitats.
 • Desenvolupar les capacitats tècniques necessàries per a dominar les plataformes i els recursos tecnològics relacionats amb els social media.
 • Obtenir la capacitat de comprendre les implicacions i les conseqüències que poden tenir les seves actuacions, per actuar amb responsabilitat.
 • Desenvolupar capacitats creatives en la producció de continguts adaptats a les singularitats de cada plataforma i que contribueixin al desenvolupament de storytelling.
 • Conèixer el potencial que poden desenvolupar com a agents de canvi.
 • Obtenir la consciència de la necessitat de posar en valor la labor desenvolupada en social media com un entorn estratègic i no com un canal més en el qual cal tenir presència i difondre continguts.
 • Desenvolupar la capacitat d'analitzar críticament, i fins i tot científicament, les formes, estructures i continguts que circulen a l'entorn dels social media.
Perfils

El màster universitari de Social Media: Gestió i Estratègia de la UOC té una orientació doble: professionalitzadora i investigadora. En conseqüència, aquest programa formatiu s'adreça a:

 • Titulats en l'àmbit de la comunicació, la informació, l'empresa i el màrqueting, que vulguin especialitzar-se en les possibilitats dels social media.
 • Titulats d'altres disciplines, que vulguin aprendre a desenvolupar una visió estratègica i posar en valor les accions dutes a terme en plataformes socials.
 • Investigadors que vulguin orientar els estudis cap als social media, per obtenir un coneixement especialitzat que els permeti comprendre els fonaments, les dinàmiques i les estratègies que s'inscriuen en el pla de social media; explorar les singularitats del contingut que circula per les xarxes socials; o explotar les dades que es generen en les interaccions que es desenvolupen en aquest entorn.
Competències

Competències generals:

 • Liderar, organitzar, integrar-se o col·laborar activament amb altres persones i equips en la consecució d'objectius comuns, i amb la finalitat d'aconseguir objectius superiors que els que s'aconseguirien individualment.
 • Abordar la realitat des de perspectives diferents, recreant i establint nous vincles entre idees i conceptes coneguts, amb la finalitat d'aportar solucions i millores, i crear nous coneixements.
 • Reconèixer i avaluar acuradament la rellevància i la significació de la informació, identificant les implicacions i les conseqüències d'un argument, discurs o raonament.
 • Proposar, formular i executar tasques amb llibertat i autonomia, triant entre diferents vies per a la realització dels projectes, la recerca, la selecció i el processament de la informació.


Competències transversals:

 • Aplicar críticament l'ús de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional de referència.
 • Comunicar-se eficaçment, integrant idees complexes i argumentant-les persuasivament.
 • Dissenyar un pla o projecte i gestionar-lo en un entorn professional o de recerca.
 • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en l'exercici acadèmic com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.

Competències específiques:

 • Identificar les característiques, els atributs, els components, l'estructura, el funcionament i les possibilitats dels diferents tipus de social media.
 • Dominar les diferents tècniques, tecnologies o recursos per a la identificació, el seguiment, la recuperació, el tractament, la creació, la representació, la visualització i l'explotació de dades i continguts que circulen pels social media.
 • Detectar i gestionar les interaccions, les interrelacions i el valor dels nodes que es creen en la comunicació en xarxa, pròpia d'entorns de social media.
 • Produir continguts creatius, en diferents formats i formes narratives, que s'adaptin a les singularitats de la plataforma social.
 • Formular i/o executar l'estratègia de comunicació en social media que millor s'adapti als objectius i la finalitat fixats, establint protocols d'actuació i planificant la divisió per tasques i la seva assignació.
 • Desenvolupar una capacitat analítica que permeti avaluar, ajustar i adaptar les accions empreses, optimitzar els resultats assolits, gestionar situacions de crisis o detectar noves oportunitats estratègiques.
 • Analitzar i emetre informes professionals i específics en l'àmbit dels social media.
 • Identificar i contextualitzar el marc jurídic i ètic aplicable a la comunicació, l'anàlisi i la gestió de social media.
 • Formular i desenvolupar una estratègia de cura de continguts i gestió de dades en social media que permeti, per mitjà de diferents tècniques i mètodes, recopilar, seleccionar i generar informació de qualitat per a l'entorn professional o de recerca.
 • Incorporar la innovació i desenvolupar proves pilot que experimentin amb noves formes d'ús dels social media existents, amb nous entorns i tendències de comunicació social, o que els estudiïn i els analitzin.

Accés obert

Fracciona el pagament en quotes.

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

Amb la col·laboració de:


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.