Accès obert Vols més informació?

Seguretat de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (interuniversitari: UOC, UAB, URV)

Màster universitari

Els graduats estan preparats per a llocs de treball nacionals i internacionals en la indústria i l'acadèmia, amb responsabilitats d'expert, llocs d'R+D, de recerca i càrrecs directius.

L'estudiant del màster adquireix el perfil d'Oficial de Seguretat Informàtica, OSI (Chief Information Security Officer, CISO), responsable de planejar, coordinar i administrar els processos de seguretat informàtica en una organització.

A més, en funció de l'especialitat cursada, el graduat pot desenvolupar els següents perfils professionals:

 

1. Especialitat de Seguretat en xarxes i sistemes

 • Director de sistemes informàtics

  Dirigeix, supervisa i proposa processos operatius per mitjà de sistemes informàtics. Executa les polítiques i els plans informàtics i tecnològics de la institució.
 • Consultor de seguretat de sistemes de la informació

  En l'àmbit d'una organització, és el responsable d'identificar els riscos lligats a l'ocupació dels serveis informàtics, proposant solucions per a dotar-los d'un bon nivell de seguretat. Dóna suport a l'aplicació de solucions i defineix els procediments organitzatius que facin plenament eficaç el sistema de seguretat. Desenvolupa procediments i mètodes de seguretat. Identifica, selecciona, especifica i planifica els mecanismes de seguretat. Divulga les polítiques de seguretat, involucrant-hi tots els membres de l'organització.
 • Enginyer de comunicació de veu i dades

  Dissenya arquitectures de xarxes de dades segures (internet, xarxes de dades privades...), dissenya xarxes sense fil segures (Wi-Fi, Wimax, GSM, UMTS...).
 • Administrador de xarxes i sistemes

  Duu a terme les accions congruents amb l'estratègia definida per l'oficial de seguretat. Entre les seves responsabilitats hi ha la implantació, la configuració i l'operació dels controls de seguretat informàtica (tallafocs, IPS/IDS, antimalware, etc.); el monitoratge d'indicadors de controls de seguretat; proveir un primer nivell de resposta davant d'incidents (típicament per mitjà d'accions en els controls de seguretat que operen); donar suport a usuaris; gestionar l'alta, la baixa i la modificació d'accessos a sistemes i aplicacions; gestionar els pedaços de seguretat informàtica (proves i instal·lació).
 • Administrador de bases de dades

  Gestiona les bases de dades corporatives.
 • Auditors tècnics de seguretat

  S'especialitza en el monitoratge, l'anàlisi del trànsit de xarxes i la detecció d'intrusions.

 

2. Especialitat de Seguretat en serveis i aplicacions

 • Cap de projectes de seguretat TIC

  És el professional responsable del disseny, el desenvolupament i l'adequació de controls de seguretat informàtica (típicament controls de programari).
 • Expert en el desenvolupament d'aplicacions i serveis web segurs

  És el responsable del disseny i la programació de controls de seguretat (control d'accés, funcions criptogràfiques, filtres, bitàcoles de seguretat d'aplicacions, etc.); anàlisi d'aplicacions robustes a vulnerabilitats de seguretat; preparació de llibreries amb funcions de seguretat per al seu ús per part de l'àrea de desenvolupament de sistemes; suport de seguretat per a l'àrea de desenvolupament de sistemes; consultoria de desenvolupaments segurs (integració de seguretat en aplicacions desenvolupades per sistemes).
 • Especialista en sistemes de registre web i control d'accés

  Analista/programador de serveis de registre i federació d'identitats.
 • Consultor de projectes d'administració electrònica

  Responsable de l'anàlisi, el disseny i la programació de projectes de l'administració electrònica.
 • Consultor de comerç i banca electrònica

  Responsable de l'anàlisi, el disseny i la programació de projectes de banca i transaccions comercials electròniques.
 • Especialista en serveis de confidencialitat i anonimat

 

3. Especialitat de Gestió i auditoria de la seguretat informàtica

 • Consultor de seguretat / expert en normatives

  És el professional que estudia el mercat informàtic amb referència a nous productes, tendències i serveis de l'àmbit de la seguretat informàtica. Fa anàlisi de riscos. Elabora plans de continuïtat i polítiques de seguretat dels sistemes d'informació de l'organització. Col·labora amb el responsable de sistemes en tasques d'avaluació, planificació i coordinació de noves implantacions.

  També és el responsable de la documentació de polítiques, procediments i estàndards de seguretat, i del compliment dels estàndards internacionals i les regulacions que apliquin a l'organització. És un expert en matèria de protecció de dades i gestió de la informació.
 • Implantador de sistemes de gestió de la seguretat de la informació

  És el responsable de desplegar els sistemes de gestió de la seguretat de la informació (SGSI), complint les normatives vigents.
 • Auditor de seguretat de sistemes d'informació


Es el responsable de verificar el correcte funcionament de les mesures de seguretat i el compliment de les normes i les lleis corresponents. Entre les seves responsabilitats està crear controls i indicadors per el mantenimient del nivell de protecció adecuat -Revisar els mateixos periòdicament-, evaluar l'efectivitat dels controls, evaluar el cumplimient de les normes de seguretat, analitzar les intrusions en el sistema informàtic i desenvolupar un anàlisi forense (segon nivell de resposta davant incidents), i col·laborar amb els consultors de seguretat per a eleborar polítiques i plans de contingència.

Els titulats del Màster en Seguretat de les TIC també poden continuar la seva formació fent estudis de doctorat, que li permetran desenvolupar-se professionalment com a cap de projectes de recerca bàsica o aplicada, enginyer de recerca de seguretat de les TIC o professor en aquesta àrea.

Matrícula oberta:
últims dies

Assegurança gratuïta d'atur o malaltia per seguir estudiant

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació

Juntament amb:

uib-logo
logo_uab
urv-logo

Pagament fraccionat

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster universitari, quota inicial del 35% de la matrícula.
Següent quota, al desembre.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

Sessió informativa del màster

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació