Accès obert Vols més informació?

Màster universitari de Salut Planetària (interuniversitari: UOC, UPF)

Requisits acadèmics

Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis cursat aquests estudis:

Perfil d'ingrés

Per cursar el màster universitari de Salut Planetària es recomana que s'hagi cursat algun dels estudis que es detallen a continuació:

Ciències de la Salut

 • Grau / llicenciatura de Medicina
 • Grau / llicenciatura d'Infermeria
 • Grau / llicenciatura de Ciències Biomèdiques
 • Grau / llicenciatura de Farmàcia
 • Grau / llicenciatura de Nutrició Humana i Dietètica
 • Grau / llicenciatura de Ciència i Tecnologia dels Aliments
 • Grau / llicenciatura de Veterinària
 • Grau / llicenciatura de Psicologia

Aquests estudiants no hauran de fer cap complement de formació.

Atesa la naturalesa interdisciplinària de la salut planetària, es permet l'accés a diferents àrees de coneixement, com ara l'estudiantat de: 

 • Grau / llicenciatura de Ciències Ambientals
 • Grau / llicenciatura de Ciències del Mar
 • Grau / llicenciatura de Biologia
 • Grau / llicenciatura de Biologia Humana
 • Grau / llicenciatura d'Estadística
 • Grau / llicenciatura d'Enginyeria Ambiental
 • Grau / llicenciatura d'Enginyeria Forestal
 • Grau / llicenciatura de Dret
 • Grau / llicenciatura de Ciències Polítiques
 • Grau / llicenciatura d'Economia
 • Grau / llicenciatura de Sociologia

Aquests estudiants podran accedir al màster amb el requisit de cursar un complement de formació de Salut Pública (5 ECTS), que s'explica en l'apartat corresponent.

Addicionalment, la comissió d'admissió valorarà individualment la idoneïtat del perfil en el cas de les persones graduades en titulacions diferents de les que s'han especificat, mentre acreditin (títol o expedient acadèmic) formació complementària de postgrau en l'àmbit de la salut pública o la salut global, o bé un mínim de dos anys d'experiència professional en un d'aquests dos àmbits. La documentació que cal presentar per acreditar l'experiència professional en els àmbits descrits anteriorment és la següent:

 • Currículum
 • Certificat oficial de la vida laboral 
 • Contracte de treball i certificat de tasques emesos per l'empresa en àmbits com l'epidemiologia i la salut ambiental, la salut internacional, la vigilància en salut pública, la prevenció i promoció de la salut o l'avaluació de polítiques o programes de salut pública.
 • Addicionalment, es valoraran altres documents, com ara cartes de recomanació, publicacions, etc. 
Coneixements previs

És altament recomanable un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc comú europeu de referència per a les llengües que permeti la consulta i comprensió de recursos d'aprenentatge i articles científics en anglès.

Es recomana un nivell de competència a nivell d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Juntament amb:


Pagament fraccionat

Per a màsters universitaris i graus, quota inicial del 35% de la matrícula.

Següent quota, al setembre.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.