Accès obert Vols més informació?

Màster universitari de Salut Planetària

Requisits acadèmics

Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis cursat aquests estudis:

Perfil d'ingrés

Per cursar el màster universitari de Salut Planetària es recomana que s'hagi cursat algun dels estudis que es detallen a continuació:

Ciències de la Salut

 • Graduats o llicenciats en ciència i tecnologia dels aliments
 • Graduats o llicenciats en ciències biomèdiques
 • Graduats o diplomats en infermeria
 • Graduats o llicenciats en farmàcia
 • Graduats o llicenciats en medicina
 • Graduats o diplomats en nutrició humana i dietètica
 • Graduats o llicenciats en psicologia
 • Graduats o llicenciats en veterinària

Ciències

 • Graduats o llicenciats en ciències ambientals
 • Graduats o llicenciats en ciències del mar
 • Graduats o llicenciats en bioinformàtica
 • Graduats o llicenciats en biologia
 • Graduats o llicenciats en biologia humana
 • Graduats o llicenciats en biotecnologia
 • Graduats o diplomats en estadística
 • Graduats o llicenciats en física
 • Graduats o llicenciats en geologia
 • Graduats o llicenciats en matemàtiques
 • Graduats o llicenciats en química

Ciències socials i jurídiques

 • Graduats o llicenciats en administració i direcció d'empreses
 • Graduats o llicenciats en ciències polítiques
 • Graduats o llicenciats en comunicació
 • Graduats o llicenciats en dret
 • Graduats o llicenciats en economia
 • Graduats o llicenciats en geografia
 • Graduats o llicenciats en periodisme
 • Graduats o llicenciats en sociologia

Enginyeria i arquitectura

 • Graduats o llicenciats en arquitectura
 • Graduats o llicenciats en bioenginyeria
 • Graduats o llicenciats en enginyeria agroalimentària
 • Graduats o llicenciats en enginyeria ambiental
 • Graduats o llicenciats en enginyeria de materials
 • Graduats o llicenciats en enginyeria d'energies renovables i eficiència energètica
 • Graduats o llicenciats en enginyeria de tecnologies industrials
 • Graduats o llicenciats en enginyeria elèctrica
 • Graduats o llicenciats en enginyeria forestal

I també altres titulats que, independentment de la seva titulació, tinguin experiència en l'àmbit de la salut planetària i hi duguin a terme l'activitat professional, i tinguin interès a dotar-se de rigor acadèmic, actualitzar-se i reflexionar sobre la seva pràctica professional diària.

Per aquest motiu, es pot considerar l'admissió al màster de graduats, llicenciats o diplomats en altres àrees. L'admissió d'aquestes sol·licituds és valorada per la Comissió d'Admissió del màster, tenint en compte si la persona candidata aporta formació complementària o experiència professional en àmbits afins a la salut planetària o en alguna de les àrees principals d'aquesta disciplina. Les sol·licituds han d'anar acompanyades de:

 • Carta de motivació.
 • Expedient acadèmic, amb la indicació del pla d'estudis de la titulació i de les assignatures que s'han cursat en el grau, llicenciatura o diplomatura d'accés.
 • Documentació de la formació complementària de postgrau en àrees afins o de l'experiència professional en àrees afins.
Coneixements previs

Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Es recomana un nivell de competència a nivell d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Propera matrícula:
abril 2021

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

 

La UOC, segona millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula anticipada

Fins a un 8% en graus i màsters universitaris si et matricules fins al 22 de juny inclòs.

Pots fraccionar el pagament del teu grau o màster universitari en quotes.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació