Accès obert Vols més informació?

Màster universitari de Salut Planetària

El màster universitari de Salut Planetària té com a objectiu dotar els professionals de diversos àmbits de coneixement de les competències necessàries per garantir la salut de les generacions actuals i futures per mitjà de l'anàlisi dels reptes que afronta la humanitat que estan lligats a la crisi climàtica i ambiental global, el disseny de solucions i la implementació d'aquestes solucions en les nostres societats, des de les àrees de coneixement respectives.

Inici: 20 octubre 2021

Títol: Salut Planetària

Durant l'últim segle, la humanitat ha fet grans progressos en la millora de la salut i el benestar de la societat, entre els quals hi ha l'augment de l'esperança de vida o la reducció de la mortalitat infantil a escala global.

Aquests progressos, però, s'han aconseguit coincidint amb una època de sobreexplotació dels recursos naturals a un ritme sense precedents, la qual cosa ha provocat una degradació i una disrupció creixents dels sistemes naturals de la Terra, com indiquen l'increment de les emissions de diòxid de carboni, l'acidificació dels oceans, la desforestació o l'escassetat d'aigua de consum, entre altres factors.

En aquest marc de desafiaments a escala global, la salut planetària ha aparegut recentment com una oportunitat sense precedents per promoure canvis profunds en les nostres societats per tal de continuar millorant la salut de la humanitat dins dels límits sostenibles del planeta, en una societat justa i equitativa; per exemple, la reformulació dels sistemes alimentaris, la transició energètica o la reorganització de les ciutats.

És per això que, en aquest context, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF), en col·laboració amb l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), oferim en línia el màster universitari de Salut Planetària.

L'objectiu d'aquest màster és proporcionar una formació interdisciplinària i transdisciplinària, a distància, a professionals de diferents àrees de coneixement i capacitar-los per a l'avaluació i la gestió dels impactes en la salut humana de la crisi ambiental i climàtica actual. Això inclou, per exemple, el disseny, la planificació i la implementació d'actuacions que garanteixin el manteniment de la salut i el benestar de la humanitat dins dels límits ambientals del planeta.

 

 

Titulació Oficial

El màster universitari de Salut Planetària està en procés de verificació, pendent de rebre l'informe final de verificació favorable de l'agència avaluadora i de la resolució de verificació per part del Consell d'Universitats.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

Propera matrícula:
abril 2021

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

 

La UOC, segona millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula anticipada

Fins a un 8% en graus i màsters universitaris si et matricules fins al 22 de juny inclòs.

Pots fraccionar el pagament del teu grau o màster universitari en quotes.

Informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació