Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Salut Planetària (interuniversitari: UOC, UPF)

El màster universitari de Salut Planetària té com a objectiu dotar les persones titulades de les competències necessàries per promoure la salut a escala global respectant els límits dels sistemes naturals del planeta, per mitjà de l'anàlisi dels reptes que afronta la humanitat que estan lligats a la crisi climàtica i ambiental global, el disseny de solucions i la implementació d'aquestes solucions en les nostres societats, des de les àrees de coneixement respectives.

Crèdits: 60 ECTS

Inici: 18 octubre 2023

Títol: Salut Planetària (interuniversitari: UOC, UPF)

Durant l'últim segle, la humanitat ha fet grans progressos en la millora de la salut i el benestar de la societat, entre els quals hi ha l'augment de l'esperança de vida o la reducció de la mortalitat infantil a escala global.

Aquests progressos, però, s'han aconseguit coincidint amb una època de sobreexplotació dels recursos naturals a un ritme sense precedents, la qual cosa ha provocat una degradació i una disrupció creixents dels sistemes naturals de la Terra, com indiquen l'increment de les emissions de diòxid de carboni, l'acidificació dels oceans, la desforestació o l'escassetat d'aigua de consum, entre altres factors.

En aquest marc de desafiaments a escala global, la salut planetària ha aparegut recentment com una oportunitat sense precedents per promoure canvis profunds en les nostres societats per tal de continuar millorant la salut de la humanitat dins dels límits sostenibles del planeta, en una societat justa i equitativa; per exemple, a través de la reformulació dels sistemes alimentaris, la transició energètica o la reorganització de les ciutats.

És per això que, en aquest context, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF), en col·laboració amb l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), oferim en línia el màster universitari de Salut Planetària.

L'objectiu d'aquest màster és proporcionar una formació interdisciplinària i transdisciplinària, a distància, a professionals de diferents àrees de coneixement i capacitar-los per a l'anàlisi dels riscos que la crisi ambiental i climàtica global planteja per a la salut humana, avaluar-ne el possible impacte i proposar solucions d'adaptació i mitigació. Això inclou, per exemple, el disseny, la planificació i la implementació d'actuacions que garanteixin el manteniment de la salut i el benestar de la humanitat dins dels límits ambientals del planeta.

 

Titulació Oficial

El màster universitari de Salut Planetària  és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Propera matrícula:
abril 2023

Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Juntament amb:


Matrícula
anticipada

Fins a un 8% de dte en graus i màsters universitaris si et matricules fins al 15 de desembre inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Què és la salut planetària?

Magazine Salud Planetaria

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.