Accès obert Vols més informació?

Màster universitari de Salut Planetària

Càrrega lectiva

60 crèdits ECTS

Crèdits totals 60
Crèdits obligatoris 54
Crèdits optatius 0
Crèdits de pràctiques externes 0
Crèdits de Treball final de màster 6
Crèdits de complements de formació 0

Assignatures


Tipologia

Assignatures obligatòries Crèdits
Salut planetària: la resposta als reptes de l'antropocè 5
Mètodes interdisciplinaris per a la recerca en salut planetària 5
Governança global i multinivell 5
Recerca en salut planetària: des de les hipòtesis fins al protocol de recerca 4
Sistemes alimentaris 5
Interdependència dels usos del sòl i de la biodiversitat amb la salut 5
Recursos hídrics i salut planetària 5
Contaminació global 5
Urbanització i ciutats sostenibles 5
Canvi climàtic 5
Solucions integradores i canvis transformadors 5
Treball final de màster 6


Semestres

Semestre 1 Crèdits
Salut planetària: la resposta als reptes de l'antropocè 5
Mètodes interdisciplinaris per a la recerca en salut planetària 5
Governança global i multinivell 5
Semestre 2 Crèdits
Recursos hídrics i salut planetària 5
Contaminació global 5
Urbanització i ciutats sostenibles 5
Semestre 3 Crèdits
Recerca en salut planetària: des de les hipòtesis fins al protocol de recerca 4
Sistemes alimentaris 5
Interdependència dels usos del sòl i de la biodiversitat amb la salut 5
Semestre 4 Crèdits
Canvi climàtic 5
Solucions integradores i canvis transformadors 5
Treball final de màster 6
Durada

El màster universitari de Salut Planetària es pot fer en un o dos cursos acadèmics, tot i que s'aconsella fer-lo en dos. El desplegament inicial del màster es durà a terme durant els dos primers anys, de manera que els estudiants de la primera promoció no el podran fer en un any.

Treball final

Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el màster universitari de Salut Planetària, l'assignatura Treball final de màster té 6 crèdits ECTS.

El treball final consisteix en la realització d'un projecte individual de síntesi dels coneixements que s'adquireixen en les altres assignatures del màster. Per acabar el programa, cal cursar l'assignatura Treball final de màster, que està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per matricular-se d'aquesta assignatura s'ha d'haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

En el màster universitari de Salut Planetària s'ofereix la possibilitat de fer el treball final en algun dels àmbits establerts. L'estudiant, doncs, ha de triar l'àmbit de coneixement en què el vol fer. Per matricular-se de l'assignatura Treball final de màster, prèviament cal haver fet una sol·licitud, que l'equip docent del programa ha d'acceptar. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

El treball final és una tasca individual que es fa amb la tutorització i el guiatge d'un tutor específic, que proporciona l'acompanyament necessari perquè l'estudiant el pugui dur a terme amb èxit. El tutor del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant. Fa el seguiment del projecte i assessora l'estudiant en cada un dels aspectes del treball: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa. 

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball, que es fa de manera virtual, síncrona i pública davant d'una comissió d'avaluació formada per tres membres, que l'avaluen.

La qualificació del treball final consta de tres parts: (1) el seguiment i l'elaboració del treball, (2) la memòria, el producte, el projecte o l'estudi final que s'ha fet i (3) la defensa del treball. La defensa s'ha de fer de manera virtual i síncrona.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud del treball final de màster, cal consultar el pla docent a la Secretaria del Campus Virtual, un cop s'ha demanat l'accés al programa.

+  Consulteu més detalls dels treballs finals

Recursos per a l'aprenentatge

Els materials didàctics tenen com a finalitat permetre que l'estudiant pugui estudiar siguin quines siguin les seves circumstàncies, independentment del context en què estigui (biblioteca, transport públic, domicili, etc.), del dispositiu que faci servir (ordinador, mòbil, etc.) o de les seves pròpies característiques personals.

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i estan constituïts per articles, capítols de llibre, casos pràctics, vídeos, webs, blogs i mòduls elaborats per autors experts en l'àmbit i editats per la UOC en diversos formats.

  • HTML5: aquest format permet fer anotacions i té una interfície adaptativa o responsive (els continguts s'adapten dinàmicament a la mida de la pantalla del dispositiu des del qual s'hi accedeix). Aquests materials permeten, a més, incloure exercicis interactius.
  • Videollibre: format en MP4.
  • Audiollibre: format DAISY, que permet treballar amb el contingut en àudio com si es tractés d'un llibre, girant la pàgina o avançant fins al capítol següent amb facilitat.
  • EPUB: format de llibre electrònic especial per a qualsevol lector d'aquests llibres (permet redimensionar la lletra, etc.).
  • PDF: format que permet una lectura automàtica a partir d'eines TTS (text to speech) i la impressió del document.

També es pot consultar la bibliografia recomanada (revistes i llibres electrònics, bases de dades, enciclopèdies i diccionaris en línia, portals temàtics...) a la Biblioteca Virtual de la UOC, que ofereix el servei de préstec de documents físics (dins d'Espanya), a més del préstec consorciat (Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, CBUC) i del préstec interbibliotecari (REBIUN).

Propera matrícula:
abril 2021

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

 

La UOC, segona millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula anticipada

Fins a un 8% en graus i màsters universitaris si et matricules fins al 22 de juny inclòs.

Pots fraccionar el pagament del teu grau o màster universitari en quotes.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació