Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Salut Planetària (interuniversitari: UOC, UPF)

Càrrega lectiva

60 crèdits ECTS

Crèdits totals 60
Crèdits obligatoris 54
Crèdits optatius 0
Crèdits de pràctiques externes 0
Crèdits de Treball final de màster 6
Crèdits de complements de formació 0

Assignatures

Durada

El màster universitari de Salut Planetària es pot fer en un o dos cursos acadèmics, tot i que s'aconsella fer-lo en dos. El desplegament inicial del màster es durà a terme durant els dos primers anys, de manera que els i les estudiants de la primera promoció no el podran fer en un any.

Treball final

Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el màster universitari de Salut Planetària, l'assignatura Treball final de màster té 6 crèdits ECTS.

El treball final consisteix en la realització d'un projecte individual de síntesi dels coneixements que s'adquireixen en les altres assignatures del màster. Per acabar el programa, cal cursar l'assignatura Treball final de màster, que està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per matricular-se d'aquesta assignatura s'ha d'haver superat un nombre determinat de crèdits del programa. Així mateix, no es pot fer la matrícula del treball final sense haver cursat i superat prèviament l'assignatura Recerca en salut planetària: des de les hipòtesis fins al protocol de recerca.

En el màster universitari de Salut Planetària s'ofereix la possibilitat de fer el treball final en algun dels àmbits establerts. L'estudiantat, doncs, ha de triar l'àmbit de coneixement en què el vol fer. Per matricular-se de l'assignatura Treball final de màster, prèviament cal haver fet una sol·licitud, que l'equip docent del programa ha d'acceptar. La tutoria acadèmica de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

El treball final és una tasca individual que es fa amb la tutorització i el guiatge d'una tutoria específica, que proporciona l'acompanyament necessari perquè l'estudiantat el pugui dur a terme amb èxit. La tutoria del treball final és l'encarregada d'orientar l'estudiantat. Fa el seguiment del projecte i assessora l'estudiant at en cada un dels aspectes del treball: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa. 

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball, que es fa de manera virtual, síncrona i pública davant d'una comissió d'avaluació formada per tres membres, que l'avaluen.

La qualificació del treball final consta de tres parts: (1) el seguiment i l'elaboració del treball, (2) la memòria, el producte, el projecte o l'estudi final que s'ha fet i (3) la defensa del treball. La defensa s'ha de fer de manera virtual i síncrona.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud del treball final de màster, cal consultar el pla docent a la Secretaria del Campus Virtual, un cop s'ha demanat l'accés al programa.

+  Consulteu més detalls dels treballs finals

Recursos per a l'aprenentatge

Els materials didàctics tenen com a finalitat permetre que l'estudiant pugui estudiar siguin quines siguin les seves circumstàncies, independentment del context en què estigui (biblioteca, transport públic, domicili, etc.), del dispositiu que faci servir (ordinador, mòbil, etc.) o de les mateixes característiques personals.

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i estan constituïts per articles, capítols de llibre, casos pràctics, vídeos, webs, blogs i mòduls elaborats per persones expertes en l'àmbit i editats per la UOC en diversos formats.

  • HTML5: aquest format permet fer anotacions i té una interfície adaptativa o responsive (els continguts s'adapten dinàmicament a la mida de la pantalla del dispositiu des del qual s'hi accedeix). Aquests materials permeten, a més, incloure exercicis interactius.
  • Videollibre: format en MP4.
  • Audiollibre: format DAISY, que permet treballar amb el contingut en àudio com si es tractés d'un llibre, girant la pàgina o avançant fins al capítol següent amb facilitat.
  • EPUB: format de llibre electrònic especial per a qualsevol lector d'aquests llibres (permet redimensionar la lletra, etc.).
  • PDF: format que permet una lectura automàtica a partir d'eines TTS (text to speech) i la impressió del document.

També es pot consultar la bibliografia recomanada (revistes i llibres electrònics, bases de dades, enciclopèdies i diccionaris en línia, portals temàtics...) a la Biblioteca Virtual de la UOC, que ofereix el servei de préstec de documents físics (dins d'Espanya), a més del préstec consorciat (Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, CBUC) i del préstec interbibliotecari (REBIUN).

Accés obert

Fracciona el pagament en quotes.

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Juntament amb:


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Què és la salut planetària?

Magazine Salud Planetaria

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.