Accès obert Vols més informació?

Màster universitari de Salut Planetària

Objectius

El màster universitari de Salut Planetària té com a objectiu dotar els professionals de diferents àmbits de coneixement de les competències necessàries per garantir la salut de les generacions actuals i futures per mitjà de l'anàlisi dels reptes que afronta la humanitat lligats a la crisi climàtica i ambiental global, el disseny de solucions i la implementació d'aquestes solucions en les nostres societats, des de les àrees de coneixement respectives. 

El programa proporciona una formació especialitzada en els efectes que el canvi climàtic i el canvi ambiental global tenen per a la salut, centrant-se en les àrees que a escala internacional s'han definit com els reptes principals de la humanitat: els sistemes alimentaris, l'ús de terra, la pèrdua de biodiversitat, l'escassetat de recursos hídrics, la contaminació global, la urbanització i el canvi climàtic. Per mitjà d'un enfocament interdisciplinari, dota els estudiants amb els coneixements i les eines necessaris perquè puguin dissenyar solucions i implementar canvis en la nostra societat mitjançant la investigació, el desenvolupament, la innovació i la promoció de polítiques de salut pública i ambientals des de l'acadèmia, les administracions públiques o el sector privat. 

Perfils

Aquest màster vol preparar professionals de diferents sectors de coneixement per afrontar els reptes ambientals globals, des del prisma de la salut planetària, és a dir, per promoure i portar a terme accions adreçades a garantir millores en salut de la població a escala global, sense hipotecar la salut de les generacions futures, amb la mitigació del canvi ambiental global i del canvi climàtic i l'adaptació a aquests canvis, i la reducció de les desigualtats.

Competències

Competències generals

 • Cercar, analitzar, avaluar i utilitzar la informació existent per donar suport a la presa de decisions en escenaris complexos.
 • Treballar amb equips interdisciplinaris per a la consecució d'objectius comuns en relació amb la salut planetària.
 • Aplicar el pensament creatiu per proposar millores o solucions en àmbits i situacions de complexitat diversa pel que fa a la salut planetària.
 • Resoldre situacions complexes, de manera viable i sostenible, avaluant els resultats de la resolució i la seva implementació.

Competències transversals

 • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques. 

Competències específiques 

 • Analitzar els problemes de salut des de la comprensió del fet que aquests problemes i els elements socials que els determinen depenen de la qualitat i l'estabilitat dels sistemes naturals de la Terra.
 • Determinar la complexitat dels reptes que planteja la salut planetària i avaluar les interaccions entre els sistemes naturals, els factors socioeconòmics i el context polític i cultural que determinen aquests reptes. 
 • Analitzar, sintetitzar i interpretar les dades de models quantitatius globals procedents de diferents disciplines científiques relacionades amb la salut planetària.
 • Analitzar críticament i aplicar els mètodes i els recursos principals de les diferents disciplines científiques en l'àmbit de la salut planetària i triar les eines millors en cada situació per afrontar els reptes globals actuals. 
 • Dominar el llenguatge que fan servir els equips interdisciplinaris per poder actuar com a interlocutor en l'àmbit de la salut planetària i ser capaç de formular preguntes adequades que contribueixin a generar solucions i emprendre accions.
 • Planificar i implementar projectes de recerca o intervencions en l'àmbit de la salut planetària, liderant-ne la posada en marxa i valorant-ne l'impacte econòmic, social i en la salut.
 • Identificar, avaluar i aplicar solucions (tecnològiques, socials, econòmiques) per a la prevenció, la promoció i la gestió de la salut i la sostenibilitat dels ecosistemes naturals.

Propera matrícula:
abril 2021

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació


Matrícula anticipada

Fins a un 8% en graus i màsters universitaris si et matricules fins al 22 de juny inclòs.

Pots fraccionar el pagament del teu grau o màster universitari en quotes.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació