Accès obert Vols més informació?

Màster universitari de Salut Digital (eHealth)

Requisits acadèmics

Per a cursar el màster universitari de Salut Digital (eHealth) és obligatori haver superat algun dels estudis de l'àrea de ciències de la salut que es detallen a continuació:

 • Grau / llicenciatura de Medicina

 • Grau / diplomatura d'Infermeria

 • Grau / llicenciatura de Psicologia

 • Grau / llicenciatura de Farmàcia

 • Grau / diplomatura de Fisioteràpia

 • Grau / diplomatura de Nutrició Humana i Dietètica

 • Grau / diplomatura de Logopèdia

També poden cursar aquest màster els graduats i les graduades en altres titulacions de l'àrea de ciències que s'enumeren a continuació, amb el requisit previ del complement de formació de salut pública i organització del sistema sanitari.

 • Grau / llicenciatura de Biologia

 • Grau / llicenciatura de Biologia Humana

 • Grau / llicenciatura de Biotecnologia

 • Grau / llicenciatura de Bioquímica

 • Grau / llicenciatura de Ciència i Tecnologia dels Aliments

 • Grau / llicenciatura de Ciències de l'Activitat Física i Esport

 • Grau / llicenciatura de Bioinformàtica

 • Grau / llicenciatura de Ciències Biomèdiques

També es poden acceptar altres titulacions semblants o bé de caràcter més tecnològic que tinguin l'activitat professional en el sector de la salut, segons el criteri de la Comissió d'Admissió, entre elles titulacions afins als següents títols:

 • Enginyeria, enginyeria tècnica o grau d'Enginyeria Informàtica

 • Enginyeria, enginyeria tècnica o grau de Tecnologies de la Telecomunicació

 • Llicenciatura / grau d'Informació i Documentació

Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis cursat aquests estudis:

Criteris d'admissió
Només seran admesos al màster els estudiants amb el perfil d'ingrés establert. Segons la titulació de què provinguin, els estudiants han de cursar complements de formació.
Coneixements previs

És altament recomanable un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc comú europeu de referència per a les llengües que permeti la consulta i comprensió de recursos d'aprenentatge i articles científics en anglès.

Accés obert

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada

Fins a un 8% de dte en graus i màsters universitaris, fins al 15 de desembre inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari, informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.