Accès obert Vols més informació?

Salut Digital / eHealth

Màster universitari

Requisits acadèmics

Per a cursar el màster universitari de Salut Digital és obligatori haver superat algun dels estudis de l'àrea de ciències de la salut que es detallen a continuació:

 • Grau / llicenciatura de Medicina

 • Grau / diplomatura d'Infermeria

 • Grau / llicenciatura de Psicologia

 • Grau / llicenciatura de Farmàcia

 • Grau / diplomatura de Fisioteràpia

 • Grau / diplomatura de Nutrició Humana i Dietètica

 • Grau / diplomatura de Logopèdia

També poden cursar aquest màster els graduats en altres titulacions de l'àrea de ciències que s'enumeren a continuació, amb el requisit previ del complement de formació de salut pública i organització del sistema sanitari.

 • Grau / llicenciatura de Biologia

 • Grau / llicenciatura de Biologia Humana

 • Grau / llicenciatura de Biotecnologia

 • Grau / llicenciatura de Bioquímica

 • Grau / llicenciatura de Ciència i Tecnologia dels Aliments

 • Grau / llicenciatura de Ciències de l'Activitat Física i Esport

 • Grau / llicenciatura de Bioinformàtica

 • Grau / llicenciatura de Ciències Biomèdiques

També es poden acceptar altres titulacions semblants o bé de caràcter més tecnològic que tinguin l'activitat professional en el sector de la salut, segons el criteri de la Comissió d'Admissió, entre elles titulacions afins als següents títols:

 • Enginyeria, enginyeria tècnica o grau d'Enginyeria Informàtica

 • Enginyeria, enginyeria tècnica o grau de Tecnologies de la Telecomunicació

 • Llicenciatura / grau d'Informació i Documentació

Per a accedir a estudis oficials de màster, és necessari tenir un títol universitari oficial. Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, segons on hagis fet aquests estudis:

Criteris d'admissió

Només seran admesos al màster els estudiants amb el perfil d'ingrés establert. Segons la titulació de què provinguin, els estudiants han de cursar complements de formació.

Matrícula oberta

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació

Pagament fraccionat

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster universitari, quota inicial del 35% de la matrícula.
Següent quota, al desembre.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació