Accès obert Vols més informació?

Salut Digital / eHealth

Màster universitari

Requisits acadèmics

Per a cursar el màster universitari de Salut Digital és obligatori haver superat algun dels estudis de l'àrea de ciències de la salut que es detallen a continuació:

 • Grau / llicenciatura de Medicina

 • Grau / diplomatura d'Infermeria

 • Grau / llicenciatura de Psicologia

 • Grau / llicenciatura de Farmàcia

 • Grau / diplomatura de Fisioteràpia

 • Grau / diplomatura de Nutrició Humana i Dietètica

 • Grau / diplomatura de Logopèdia

També poden cursar aquest màster els graduats en altres titulacions de l'àrea de ciències que s'enumeren a continuació, amb el requisit previ del complement de formació de salut pública i organització del sistema sanitari.

 • Grau / llicenciatura de Biologia

 • Grau / llicenciatura de Biologia Humana

 • Grau / llicenciatura de Biotecnologia

 • Grau / llicenciatura de Bioquímica

 • Grau / llicenciatura de Ciència i Tecnologia dels Aliments

 • Grau / llicenciatura de Ciències de l'Activitat Física i Esport

 • Grau / llicenciatura de Bioinformàtica

 • Grau / llicenciatura de Ciències Biomèdiques

També es poden acceptar altres titulacions semblants o bé de caràcter més tecnològic que tinguin l'activitat professional en el sector de la salut, segons el criteri de la Comissió d'Admissió, entre elles titulacions afins als següents títols:

 • Enginyeria, enginyeria tècnica o grau d'Enginyeria Informàtica

 • Enginyeria, enginyeria tècnica o grau de Tecnologies de la Telecomunicació

 • Llicenciatura / grau d'Informació i Documentació

Per a accedir a estudis oficials de màster, és necessari tenir un títol universitari oficial. Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, segons on hagis fet aquests estudis:

Criteris d'admissió

Només seran admesos al màster els estudiants amb el perfil d'ingrés establert. Segons la titulació de què provinguin, els estudiants han de cursar complements de formació.

Matrícula oberta:
últims dies

Assegurança gratuïta d'atur o malaltia per seguir estudiant

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

Pagament fraccionat

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster universitari, quota inicial del 35% de la matrícula.
Següent quota, al desembre.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació